Weten wat werkt en ook dóen wat werkt

Resultaten Artikel Algemeen

Dit artikel gaat over de opbrengsten van vijf jaar jeugdonderzoek bij ZonMw. Er zijn vele positieve reacties op het ZonMW programma Zorg voor Jeugd.

ZonMw heeft onder andere tot gevolg dat binnen zorg voor jeugd het onderzoek meer op de kaart staat. Volgens Reijneveld en Metselaar zou in de toekomst de prioriteit moeten liggen bij het langdurig volgen en monitoren van kinderen en jongeren. Daarnaast zouden zij willen dat de beroepsopleidingen zodanig worden aangepast dat toekomstige professionals met de juiste bagage het veld ingaan en dat ze als vanzelfsprekend leren dat meedoen aan onderzoek en reflecteren op hun eigen handelen onderdeel is van hun werk.

Lier, K. van (2011). Weten wat werkt en ook dóen wat werkt. Mediator, 22 (2), 9.