Wat werkt in de jeugdzorg?

Resultaten Artikel Algemeen

Een betere wisselwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen draagt bij aan betere zorg,preventie en gezondheid, beter afgestemd beleid en daarmee ook aan een betere kwaliteit van leven van burgers.

Zo staat het in de introductie van deze Mediatorspecial over de academische werkplaatsen (p. 4-5). Een overtuigender argumentatie voor samenwerking is amper denkbaar. Toch is de constatering in diezelfde introductie intussen heel reëel: ‘De wisselwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen blijkt niet vanzelfsprekend.’ Gelukkig wordt de bedoelde samenwerking op steeds meer plekken dagelijkse werkelijkheid, en wel in de 22 door ZonMw ondersteunde ‘academische werkplaatsen’.

Meinardi, L. (2012). Wat werkt in de jeugdzorg? Mediator, Special Academische Werkplaatsen, 23,5. Den Haag: ZonMw. Artikel geschreven naar aanleiding van de ZonMw/C4Youth Werkconferentie ‘Transitie Jeugdzorg en de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin’, 9 mei, Puddingfabriek, Groningen.