Towards a taxonomy of care for children and families: a synthesis of the literature.

Resultaten Artikel Algemeen

Emotionele en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren kunnen consequenties hebben voor hun verdere ontwikkeling. De preventie, diagnose en behandeling binnen de zorg voor jeugd is tot dusver niet optimaal geweest.

C4Youth is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en regionale zorginstanties in Noord Nederland. Eén van de doelen van C4Youth is om inzicht te krijgen in de verbindingen tussen problemen, de aangeboden zorg en uitkomsten voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en hun ouders. Zorg voor kinderen en jongeren wordt vaak omgeschreven als een ‘black box’. We weten niet genoeg over wat deze zorg precies inhoud. De beste manier om de aard en omvang van de zorg die cliënten ontvangen vast te leggen is door het gebruik van een zorg taxonomie. Dit is een classificatie systeem dat ons ertoe in staat stelt om de inhoud van zorg te categoriseren op een valide en betrouwbare manier. Hoewel de wenselijkheid van een dergelijke taxonomie vanuit zowel nationaal als internationaal perspectief benadrukt is, is er nog niet zo’n systeem beschikbaar binnen de jeugdzorg. Daarom is het belangrijk om een overzicht te krijgen van de reeds beschikbare taxonomieën in het veld van de zorg voor jeugd. Aansluitend kan een taxonomie van zorg voor jeugd ontwikkeld worden die in staat is om de belangrijkste aspecten van het zorgproces in kaart te brengen.

Evenboer, K. E., Huyghen, A. M. N, Tuinstra, J., Hoekstra, P., Metselaar, J., De Winter, A., Reijneveld, M., & Knorth, E. J. (2010). Towards a taxonomy of care for children and families: a synthesis of the literature. In E. J. Knorth, M. E. Kalverboer, & J. Knot-Dickscheit, J. (eds.), Inside Out. How interventions in child and family care work: An international source book (pp. 601-604). Antwerp: Garant Publishers.