Taxonomie van Zorg voor Jeugd

Resultaten Feitenblad Algemeen

In de factsheet ‘Taxonomie van Zorg voor Jeugd’ wordt ingegaan op het belang van het registreren van de belangrijkste aspecten van de aangeboden zorg aan kinderen en jongeren met gedragsmatige en emotionele problemen. Waarom is het van belang om informatie te verzamelen? Op welk niveau kan er informatie worden vastgelegd? Op een heel gedetailleerd niveau? Of meer abstract? En wat zijn belangrijke aspecten van die aangeboden zorg om te registreren? Deze en andere vragen komen aan bod in de factsheet. Meer weten? Klik dan hier!