TakeCare provincie Groningen. Een onderzoek naar kenmerken van jeugdigen en hun ouders in relatie tot de geboden zorg

Resultaten Rapport Algemeen

De zorg die een jeugdige in Groningen krijgt, wordt vooral bepaald door de wijze van aanmelding: bij Bureau Jeugdzorg of bij de huisarts. Qua ernst van de problematiek zijn er niet veel verschillen tussen jeugdigen in de geïndiceerde jeugdzorg en de jeugd-GGZ.

Verder krijgen vele jeugdigen, zo’n 20%, elk jaar zorg en is ook de problematiek van jeugdigen in de licht pedagogische hulpverlening vaak relatief ernstig. Dit blijkt uit een onderzoek dat C4Youth deed in opdracht van de Provincie Groningen naar de vraag wie waar in zorg zit, en waarvoor. Aanleiding voor dit onderzoek was de transitie en transformatie van de jeugdzorg die op 1 januari 2015 gerealiseerd moet zijn; vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg aan jeugdigen. De belangrijkste vraag is welke zorg het best is voor welke jeugdigen en hun ouders. Dankzij dit onderzoek is er nu meer zicht op het aantal jeugdigen, waar ze in zorg zijn en hun overige kenmerken. Dit onderzoek draagt bij aan keuzes die gemeenten en Groningse zorginstellingen moeten maken voor een verantwoorde uitvoering van de jeugdzorg nieuwe stijl.

Eijk, L.M. van, Verhage, V., Noordik, F.W., Reijneveld, S.A., Knorth, E.H. (2013). TakeCare provincie Groningen. Een onderzoek naar kenmerken van jeugdigen en hun ouders in relatie tot de geboden zorg. Groningen: UMCG/RuG (zie ook paragraaf 3).