Psychometric properties of the Barriers to Treatment Participation Scale-Expectancies

Resultaten Artikel Algemeen

Verwachtingen ten aanzien van knelpunten in de psychosociale zorg voor kinderen beïnvloeden het zoeken van hulp. Toch zijn er geen gevalideerde vragenlijsten om deze verwachtingen te meten.

Daarom onderzocht deze studie de psychometrische kenmerken van de ouder en adolescent versie van de ‘Barriers to Treatment Participation Scale-Expectancies’ (BTPS-exp), o.a. de consistentie, structuur, ouder-kind overeenkomst en de validiteit. We verkregen data via vragenlijsten van 1382 Nederlandse kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar (respons: 56.6%) aangemeld bij psychosociale zorg, en van 666 kinderen (respons: 70.3%) uit de referentiegroep. Interne consistentie van de BTPS-exp totale schaal en sub-schalen van beide versies waren goed (laagste Cronbach’s α= 0.85). Fit van de data met de veronderstelde schaalstructuur was acceptabel. Correlatie coëfficiënten tussen de ouder en kind scores waren laag (Pearson’s r totale schaal=0.25). Ouders die meerdere knelpunten verwachtten waren significant vaker van niet-Nederlandse komaf, lager opgeleid, uit eenoudergezinnen, en ouder van een kind met psychosociale problemen. Adolescenten verwachtten significant vaker knelpunten indien zij zelf psychosociale problemen hadden. Het verwachtten van meerdere knelpunten bleek niet van invloed op de associatie tussen psychosociale problemen en zorg-entree. De auteurs concluderen dat de BTPS-exp goede psychometrische kenmerken heeft als het gaat om betrouwbaarheid en structuur. Ook is de BTPS-exp redelijk valide. Ouders en adolescenten hebben ieders hun eigen verwachting ten aanzien van knelpunten, waaruit blijkt dat het waardevol is om beide te achterhalen. De schaal kan worden gebruikt om richting te geven aan verbetering van de zorg-entree voor kinderen en adolescenten.

Nanninga, M., Jansen, D.E.M.C, Kazdin, A.E., Knorth, E.J. & Reijneveld, S.A. (2015). Psychometric properties of the Barriers to Treatment Participation Scale-Expectancies. Psychological Assessment.