Artikel Algemeen

Triple P is breed ingevoerd in Nederland. De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG heeft een RCT uitgevoerd naar het effect van Stepping Stones Triple P op gedragsmatige en emotionele problemen van kinderen met een lichte verstandelijke beperking en opvoedstress bij hun ouders, in Noord-Nederland.

lees verder

Artikel Algemeen

In het najaar van 2014 verscheen de eerste landelijke Verkenning Jeugdgezondheid in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid geven in deze publicatie een landelijk overzicht van de gezondheid van de Nederlandse kinderen tot en met 19 jaar en de rol van de jeugdgezondheidszorg hierin.

lees verder

Artikel Algemeen

Achtergrond: in patiëntgerichte zorg zouden professionals de behoeften van hun patiënten moeten erkennen en hun communicatie hierop aanpassen. Studies naar communicatiebehoeften van patiënten tonen aan dat voorkeuren variëren afhankelijk van sociaal-demografische kenmerken, het type en de ernst van de klachten. Er is echter weinig bekend over de voorkeuren in de communicatiebehoeften van adolescenten en hun ouders in de psychosociale zorg.

lees verder