In gesprek met jongeren over hulp zoeken

Feitenblad Algemeen Versterking basisondersteuning

Hoe gaan jongeren om met gedragsmatige en sociale vragen of problemen? Bij wie zoeken ze hulp en wat verwachten ze dan van deze personen? C4Youth vindt het belangrijk dat ouders en jongeren meedenken en zo mogelijk meebeslissen over de Groningse transformatie van de jeugdhulp en organiseerde daarom in december 2016 een versnellingskamer in Ten Boer met 16 jongeren.

lees verder
Werken in een winkel die verbouwd wordt

Artikel Doorontwikkeling Expertpool Monitoring transformatie zorg voor Jeugd Versterking basisondersteuning

C4Youth 2.0 is een academische werkplaats Transformatie Jeugd. C4Youth is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, aanbieders, onderwijs- en cliëntenorganisaties. Het Sociaal Planbureau Groningen (onderdeel van CMO STAMM) is één van de projectpartners van de werkplaats. Het volgende artikel uit Kind, Adolescent en Praktijk geeft een overzicht van de projecten en werkwijze van C4Youth.

lees verder
Inventarisatie basisondersteuning jeugd Groninger gemeenten

Artikel Doorontwikkeling Expertpool Monitoring transformatie zorg voor Jeugd Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde in mei en juni 2016 in de gemeenten van de provincie Groningen de basisondersteuning jeugd en bracht verschillen en aandachtspunten in beeld.

lees verder

Feitenblad Algemeen

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat goede communicatie bijdraagt aan de effectiviteit van de hulpverlening aan jeugdigen met psychosociale problemen. In het TakeCare-onderzoek van C4Youth is communicatie tussen cliënten en professionals onderzocht. Op de factsheet staan de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek in begrijpelijke taal weergegeven.

lees verder

Feitenblad Algemeen

Het entree-project laat zien dat naast psychosociale problemen van het kind andere kenmerken van het kind en het gezin van invloed zijn op de zorg-entree. Zo vonden we dat de sociale omgeving van het kind er toe doet. Zo maken kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig sociale steun vaker hun entree in de zorg omdat deze kinderen vaker psychosociale problemen hebben. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren van ouders met beperktere opvoedvaardigheden. Lees hier de factsheet ‘Entree van zorg voor jeugd met psychosociale problemen: samenhang met ouder- en gezinsfactoren’.

lees verder

Scriptie Algemeen

Veldman, M. (2015). Communicatie tussen professionals en hun cliënten in de zorg voor jeugd: Professionalperspectieven en professionalkenmerken. [scriptie] Algemene Pedagogische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

lees verder

Feitenblad Algemeen

In de factsheet ‘Inhoud van de aangeboden zorg’ wordt ingegaan op de inhoud van interventies die worden aangeboden aan kinderen en jongeren met gedragsmatige en emotionele problemen. Wat doen we eigenlijk wanneer we zorg aanbieden? Interventies hebben vaak verschillende namen en labels, maar welke technieken en activiteiten voeren ze uit gedurende een behandeling? Wat zien we als we interventies op inhoud met elkaar gaan vergelijken? De antwoorden op deze vragen komen aan bod in de factsheet. Wilt u meer lezen? Klik dan hier!

lees verder

Feitenblad Algemeen

In de factsheet ‘Ontwikkelingsstadia van TAZJE’ wordt ingegaan op de verschillende stappen die ondernomen zijn om de Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE) te ontwikkelen en verder vorm te geven. Waar moet je allemaal aan denken bij het opzetten en uitwerken van een instrument? En wie gaat het instrument gebruiken? In de factsheet wordt per ontwikkelingsstadium uitgelegd welke stappen er ondernomen zijn om uiteindelijk tot het instrument ‘TAZJE’ te komen.Wilt u meer lezen? Klik dan hier!

lees verder