Feitenblad Algemeen

Het entree-project laat zien dat naast psychosociale problemen van het kind andere kenmerken van het kind en het gezin van invloed zijn op de zorg-entree. Zo vonden we dat de sociale omgeving van het kind er toe doet. Zo maken kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig sociale steun vaker hun entree in de zorg omdat deze kinderen vaker psychosociale problemen hebben. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren van ouders met beperktere opvoedvaardigheden. Lees hier de factsheet ‘Entree van zorg voor jeugd met psychosociale problemen: samenhang met ouder- en gezinsfactoren’.

lees verder

Scriptie Algemeen

Veldman, M. (2015). Communicatie tussen professionals en hun cliënten in de zorg voor jeugd: Professionalperspectieven en professionalkenmerken. [scriptie] Algemene Pedagogische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

lees verder

Feitenblad Algemeen

In de factsheet ‘Inhoud van de aangeboden zorg’ wordt ingegaan op de inhoud van interventies die worden aangeboden aan kinderen en jongeren met gedragsmatige en emotionele problemen. Wat doen we eigenlijk wanneer we zorg aanbieden? Interventies hebben vaak verschillende namen en labels, maar welke technieken en activiteiten voeren ze uit gedurende een behandeling? Wat zien we als we interventies op inhoud met elkaar gaan vergelijken? De antwoorden op deze vragen komen aan bod in de factsheet. Wilt u meer lezen? Klik dan hier!

lees verder

Feitenblad Algemeen

In de factsheet ‘Ontwikkelingsstadia van TAZJE’ wordt ingegaan op de verschillende stappen die ondernomen zijn om de Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE) te ontwikkelen en verder vorm te geven. Waar moet je allemaal aan denken bij het opzetten en uitwerken van een instrument? En wie gaat het instrument gebruiken? In de factsheet wordt per ontwikkelingsstadium uitgelegd welke stappen er ondernomen zijn om uiteindelijk tot het instrument ‘TAZJE’ te komen.Wilt u meer lezen? Klik dan hier!

lees verder

Feitenblad Algemeen

In de factsheet ‘Taxonomie van Zorg voor Jeugd’ wordt ingegaan op het belang van het registreren van de belangrijkste aspecten van de aangeboden zorg aan kinderen en jongeren met gedragsmatige en emotionele problemen. Waarom is het van belang om informatie te verzamelen? Op welk niveau kan er informatie worden vastgelegd? Op een heel gedetailleerd niveau? Of meer abstract? En wat zijn belangrijke aspecten van die aangeboden zorg om te registreren? Deze en andere vragen komen aan bod in de factsheet. Meer weten? Klik dan hier!

lees verder

Artikel Algemeen

Triple P is breed ingevoerd in Nederland. De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG heeft een RCT uitgevoerd naar het effect van Stepping Stones Triple P op gedragsmatige en emotionele problemen van kinderen met een lichte verstandelijke beperking en opvoedstress bij hun ouders, in Noord-Nederland.

lees verder