Ouders en Opvoeding: opvattingen, overwegingen en gedrag

Resultaten Rapport Algemeen

De gemeente Groningen staat, net als alle andere gemeenten in Nederland, voor een belangrijke stelselwijziging, waarbij decentralisatie plaatsvindt van verschillende taken van de rijks- en provinciale overheid naar de gemeenten.

Met het oog op de verdere ontwikkeling van de gebiedsgebonden aanpak in het algemeen en de CJG’s in het bijzonder, vindt de gemeente het van groot belang om de (toekomstige) ‘gebruikers’ te betrekken. In deze context wil zij in gesprek met ouders, om inzicht te krijgen in de voorkeuren, behoeften, motiveringen, waarderingen en opvattingen die zij hebben over de toekomst van de zorg voor jeugd, en de verwachtingen die zij daarbij hebben. Welke ondersteuning hebben ouders nodig bij opvoedvragen en opvoedproblemen en welke verwachtingen hebben zij hierbij van het CJG? Daarnaast wil zij ook weten onder welke omstandigheden en in welke situaties ouders bereid zijn om andere ouders te ondersteunen bij opvoedvragen en opvoedproblemen. Deze vragen staan centraal in het voorliggende onderzoeksverslag.

Eijk, L.M. van, Bakker, R.H., Tuinstra, J., Nanninga, M., Dijkstra, G.J. (2014). Ouders en Opvoeding: opvattingen, overwegingen en gedrag. Groningen: C4Youth/Toegepast Gezondheidsonderzoek (TGO).