Ontwikkelingsstadia van TAZJE

Resultaten Feitenblad Algemeen

In de factsheet ‘Ontwikkelingsstadia van TAZJE’ wordt ingegaan op de verschillende stappen die ondernomen zijn om de Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE) te ontwikkelen en verder vorm te geven. Waar moet je allemaal aan denken bij het opzetten en uitwerken van een instrument? En wie gaat het instrument gebruiken? In de factsheet wordt per ontwikkelingsstadium uitgelegd welke stappen er ondernomen zijn om uiteindelijk tot het instrument ‘TAZJE’ te komen.Wilt u meer lezen? Klik dan hier!