Messages from research: kwaliteit van zorg doet ertoe

Resultaten Artikel Algemeen

Eind vorig jaar verscheen een overzichtsstudie van Mike Stein, research-professor aan de Universiteit van York (Groot-Brittannië), onder de titel Quality matters in children’s services: Messages from research (Stein, 2009).

Het vormt het tiende deel in de Messages from research-serie, een prachtige rij boeken waarin rond een bepaald thema op het terrein van de jeugdzorg al het (hoogstaande) empirisch onderzoek dat in de voorafgaande tien tot vijftien jaar in Groot-Brittannië is verricht, wordt samengevat en doordacht op professionele en beleidsmatige implicaties. In dit korte artikel wordt wat uitgebreider aandacht geschonken aan instabiliteit of discontinuïteit van zorg, één van de thema’s die Stein bespreekt. Volgens Knorth zijn overzichten zoals te vinden in de Messages from research-reeks zeer van belang omdat ze o.a handvatten aanreiken voor beleid en verbetering van de zorgpraktijk.

Knorth, E.J. (2010). Messages from research: kwaliteit van zorg doet ertoe. Kind en Adolescent, 31, 41-42