Mental Health Care: a Cost or a Benefit?

Resultaten Scriptie Algemeen

Eertink, D.N. (2014). Mental Health Care: A Cost or a Benefit? [scriptie] Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.

Deze scriptie is een onderdeel van de scripielijn ‘Kosten-baten-analyse van jeugdzorg’. Psychische problemen hebben een aanzienlijke impact op het welbevinden en dagelijks functioneren van jongeren en hun ouders. Daarnaast vormen deze problemen ook een financiële last, zowel voor het gezin als de maatschappij als geheel. Bijvoorbeeld doordat deze kinderen en jongeren een grotere kans hebben op schooluitval, gezondheidsklachten, werkeloosheid, het veroorzaken van overlast en/of het begaan van overtredingen. Een investering in de jeugdhulp komt dan ook niet alleen ten goede aan het kind en het gezin, maar heeft ook positieve gevolgen voor de economie. Voor instellingen wordt het steeds belangrijker om niet alleen te kunnen laten zien wat een behandeling aan uitkomsten oplevert, maar ook wat dit de maatschappij aan kosten bespaart. Het  onderzoek dat binnen deze scriptielijn wordt uitgevoerd geeft informatie over wat geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd-GGZ) de maatschappij kan opleveren aan baten, afgezet tegen de kosten. Lees hier de scriptie.