Lange termijn effecten van gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten

Lange termijn effecten van gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten

Resultaten Artikel Algemeen

Het is aannemelijk dat gedragsmatige problemen bij kinderen en adolescenten ook substantiële effecten hebben op latere ontwikkelingen in hun leven. Het artikel ‘Serious child and adolescent behaviour disorders; a valuation study by professionals, youth and parents’ (Vermeulen et al., 2017) geeft informatie over de inschatting van de lange termijn effecten van een aantal gedragsproblemen door professionals, jeugdigen en ouders. Volgens hun inschattingen zijn deze lange termijn effecten relatief groot, soms oplopend tot een vermindering van de ‘kwaliteit van leven’ met 50%, in vergelijking met een gezonde populatie.

Gedragsproblemen als opstandig gedrag (ODD), normoverschrijdend gedrag (CD) and disruptieve gedragsstoornissen (BDB) kunnen bijvoorbeeld leiden to schooluitval, criminele activiteiten, psychische problemen of slechtere werkprestaties. In de transformatie van de jeugdzorg ontstaan veel nieuwe vormen van hulpverlening aan kinderen en adolescenten met dergelijke gedragsproblemen, maar het is onduidelijk of deze interventies leiden tot betere resultaten dan ‘Care as usual’. Om investeringen in nieuwe interventies te rechtvaardigen is het nodig om de lange termijn effecten van gedragsproblemen betrouwbaar en valide te kunnen meten.

Lees meer in het artikel.