Jeugdgezondheid: Gaan we de goede richting uit?

Resultaten Artikel Algemeen

In het najaar van 2014 verscheen de eerste landelijke Verkenning Jeugdgezondheid in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid geven in deze publicatie een landelijk overzicht van de gezondheid van de Nederlandse kinderen tot en met 19 jaar en de rol van de jeugdgezondheidszorg hierin.

In de publicatie wordt ingegaan op de vraag ‘of we de goede kant uit gaan’ wat betreft de jeugdgezondheid en de preventieve en curatieve zorg. In het commentaar ‘Jeugdgezondheid: gaan we de goede richting uit?’ beschrijft Menno Reijneveld zijn visie hierop: voor de jeugdgezondheid denkt hij dat het antwoord ‘ja, zeker’ is, maar voor de preventieve en curatieve zorg is dit volgens hem nog maar de vraag.

Reijneveld, S.A. (2014). Jeugdgezondheid: Gaan we de goede richting uit? Ned Tijdsch Geneesk. 2014; 158:A8406.