Inventarisatie basisondersteuning jeugd Groninger gemeenten

Inventarisatie basisondersteuning jeugd Groninger gemeenten

Resultaten Artikel Doorontwikkeling Expertpool Monitoring transformatie zorg voor Jeugd Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde in mei en juni 2016 in de gemeenten van de provincie Groningen de basisondersteuning jeugd en bracht verschillen en aandachtspunten in beeld.

C4Youth inventariseerde in mei en juni 2016 in alle regio’s en gemeenten van de provincie Groningen hoe de basisondersteuning jeugd op dit moment op hoofdlijnen wordt uitgevoerd. De inventarisatie geeft een momentopname van de wijze waarop de basisondersteuning in de Groninger gemeenten georganiseerd is en welke aandachtspunten zich voordoen.

Uit de inventarisatie blijkt onder andere dat gemeenten op verschillende wijze de basisondersteuning hebben ingericht. De meeste gemeenten hebben hun bestaande CJG’s uitgebreid met nieuwe medewerkers om alle taken binnen het nieuwe jeugdstelsel uit te kunnen voeren. In vijf centraal gelegen gemeenten is de basisondersteuning onderdeel van brede sociale teams. In Oost-Groningen hebben 3 gemeenten een andere aanpak waarbij preventieve taken en lichte ondersteuning door het voorliggende veld worden opgepakt.

Indeling teams inventarisatie

Lees hier een samenvatting van de uitkomsten