Expectations of barriers to psychosocial care: views of parents and adolescents in the community

Resultaten Artikel Algemeen

Ouders van jeugdigen met psychosociale problemen ervaren vaak knelpunten in de psychosociale zorg voor hun kind. Mogelijk belemmeren deze ervaringen de toegang tot psychosociale zorg voor jeugdigen.

Verwachtingen ten aanzien van knelpunten van ouders en jeugdigen kunnen hetzelfde effect hebben, maar bewijs hiervoor ontbreekt. Het doel van deze studie is om de verwachtingen van ouders en adolescenten te onderzoeken rondom knelpunten in psychosociale zorg voor jeugdigen, en de samenhang van die verwachtingen met kind- en gezinsfactoren. We verkregen data via vragenlijsten van een steekproef van school kinderen (leeftijd 4-18, N=666, respons 70.3%). Met de vragenlijst ‘Barriers to Treatment Participation Scale-Expectancies’ (BTPS-exp) werden verwachtingen van knelpunten in psychosociale zorg voor jeugdigen gemeten. Resultaten tonen aan dat 64% van de ouders van kinderen onder 12 jaar, 59% van de ouders van adolescenten (12-18 jaar), en 84% van de adolescenten zelf één of meer knelpunten verwachten. Ouders en adolescenten verwachten knelpunten meestal ten aanzien van irrelevantie van zorg. Voornamelijk ouders met een laag opleidingsniveau en hun adolescente kinderen verwachten knelpunten aan de kant van hulpverlening. Een behoorlijk aantal kenmerken zijn geassocieerd met het verwachten van meerdere knelpunten van het type ‘eisen en problemen van hulpverlening’. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om alleenstaande ouders, ouders met een laag opleidingsniveau, adolescente jongens, en ouders van adolescenten met psychosociale problemen. We concluderen dat vooral adolescenten, maar ook hun ouders en ouders van jongere kinderen belangrijke knelpunten in de psychosociale zorg voor jeugdigen verwachten, die mogelijk goed hulp zoeken belemmeren. De resultaten van dit onderzoek kunnen professionals en beleidsmakers ondersteunen in hun pogingen om toegang tot psychosociale zorg voor jeugdigen te verbeteren.

Nanninga, M., Reijneveld, S.A., Knorth, E.J., & Jansen, D.E.M.C. (2016). Expectations of barriers to psychosocial care: views of parents and adolescents in the community. European Child & Adolescent Psychiatry.