Enrolment of children and adolescents in psychosocial care: more likely with low family social support and poor parenting skills

Resultaten Artikel Algemeen

Kennis over determinanten van entree van zorg voor jeugdigen met psychosociale problemen betreft slechts enkele vormen van zorg en meestal alleen sociaal-demografische factoren. De sociale omgeving lijkt ook een belangrijke determinant te zijn maar het bewijs hiervoor ontbreekt.

Het doel van deze studie is om het verband te onderzoeken tussen enerzijds sociale steun aan het gezin en opvoedvaardigheden en anderzijds de entree van zorg voor jeugdigen met psychosociale problemen. We verkregen data van 1.331 jeugdigen (respons 56.6%) in de leeftijd van 4-18 jaar aangemeld bij de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd-ggz vanwege psychosociale problemen, en van 463 jeugdigen (respons 70.3%) die niet zijn aangemeld voor psychosociale zorg. Resultaten tonen aan dat entree van zorg voor jeugdigen samenhangt met weinig sociale steun aan het gezin (odds ratio; 95% betrouwbaarheidsinterval: 3.2; 2.4-4.4), en met slechte opvoedvaardigheden, i.e. slechte supervisie (1:5; 1.1-2.1) en inconsistent disciplineren (1.5; 1.1-2.1). Psychosociale problemen van jeugdigen mediรซren deels het verband met sociale steun aan het gezin en in het geheel de samenhang met opvoedvaardigheden. Psychosociale problemen van jeugdigen modereerden de verbanden niet. Positief opvoeden hing niet samen met entree van zorg. We concluderen dat weinig sociale steun aan het gezin en slechte opvoedvaardigheden belangrijke factoren zijn die samenhangen met entree van zorg voor jeugd, vooral omdat deze factoren samenhangen met het vaker voorkomen van psychosociale problemen bij jeugdigen. Dit impliceert dat professionals en beleidsmakers zich er van bewust moeten zijn dat naast de psychosociale problemen van jeugdigen factoren in de sociale omgeving gerelateerd zijn aan entree van zorg.

Nanninga, M., Jansen, D.E.M.C., Knorth, E.J., & Reijneveld, S.A. (2015). Enrolment of children and adolescents in psychosocial care: more likely with low family social support and poor parenting skills. European Child & Adolescent Psychiatry, 24, 407-416.