Economic Evaluations in Child and Adolescent Health Care

Resultaten Scriptie Algemeen

Rozendal, S. (2015). Economic Evaluations in Child and Adolescent Health Care.The use of the cost-benefit analysis to translate outcomes of treatments into monetary units. [scriptie] Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. 

Deze scriptie is een onderdeel van de scripielijn ‘Kosten-baten-analyse van jeugdzorg’. Psychische problemen hebben een aanzienlijke impact op het welbevinden en dagelijks functioneren van jongeren en hun ouders. Daarnaast vormen deze problemen ook een financiële last, zowel voor het gezin als de maatschappij als geheel.

Deze tweede scriptie betrof een verkennende empirische toetsing van het conceptuele model ontwikkeld door Eertink (2014). Rozendal (2015) beschrijft verschillen methodes om directe en indirecte baten van een behandeling in de jeugd-GGZ te vertalen in monetaire eenheden, ten behoeve van een kosten-batenanalyse. Klik hier voor de scriptie.