Doeltreffendheid van de module Orthopedagogische Gezinsbegeleiding – Elker

Resultaten Scriptie Algemeen

Grave, P. (2014). Een onderzoek naar de doeltreffendheid van de module Orthopedagogische Gezinsbegeleiding van Elker Jeugd- en opvoedhulp. [scriptie] Pedagogische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

De laatste jaren is er steeds meer vraag naar “evidence-based” interventies. In de jeugdzorg zijn de meeste interventies echter nog onvoldoende “evidence-based”. Om zicht te krijgen op de effectiviteit is in onderhavig onderzoekย gekeken naar de doeltreffendheid van de module Orthopedagogische Gezinsbegeleiding van de instelling Elker Jeugd- en opvoedhulp.