Doelgroepanalyse bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp

Resultaten Scriptie Algemeen

Pop, M. (2014). Doelgroepanalyse bij Elker Jeugd- en Opvoedhulp: kenmerken van jeugdigen binnen de Ambulante Jongerenhulp in de periode juni 2011-maar 2013. [scriptie] Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen.

Naar aanleiding van de toekomstige transitie van de jeugdzorg is het kwaliteitsvraagstuk binnen de jeugdzorg naar de voorgrond getreden. Naast kwaliteitseisen van de overheid, is er ook steeds meer vraag naar wetenschappelijke onderbouwing van effectiviteit en daarmee kwaliteit van interventies in de jeugdzorg.

Dit kan men onder andere doen aan de hand van praktijkgestuurd effectonderzoek. Binnen dit praktijkgestuurd effectonderzoek zijn verschillende gradaties van bewijskracht die worden gerangschikt in de zogeheten effectladder. Voor de meeste interventies in de praktijk wordt verwacht dat niveau drie van deze effectladder gehaald wordt. Dit betekent dat een interventie goed omschreven en onderbouwd is en dat de gewenste doelen of veranderingen met deze interventie in de meeste gevallen bereikt kunnen worden. Tevens moet vastgesteld kunnen worden dat de interventie wordt uitgevoerd zoals bedoeld (behandelintegriteit) en dat de beoogde doelgroep daadwerkelijk bereikt wordt. In onderhavig onderzoekย focusten we op dit laatste punt.