Doe de Zelftest Basisteams Jeugd

Doe de Zelftest Basisteams Jeugd

Resultaten Artikel Versterking basisondersteuning

Om na te gaan hoe de teams in de gemeenten er voor staan wat betreft de doelen van de jeugdwet en de uitgangspunten van het Groninger Functioneel Model heeft C4Youth de Zelftest Basisteam Jeugd (ZBJ) ontwikkeld. De ZBJ is ontwikkeld op basis van de zelftest samenwerking wijkteams van Vilans (www.vilans.nl). In de pilots van het project basisondersteuning is de zelftest bij meerdere gemeentelijke teams ingezet.

In de ZBJ zijn er stellingen gekoppeld aan de doelen van de jeugdwet en het Groninger Functioneel Model. De test is bedoeld om binnen een basisteam het gesprek over de transformatie op gang te brengen. Door de stellingen te beantwoorden krijgen teams  een goed beeld van hoe ze er op dit moment  voor staan met betrekking tot de stelselherziening en het realiseren van de doelen van de jeugdwet. Er is zicht op wat goed gaat en waar verbetering gewenst is.

Aan de slag met de Zelftest Basisteams Jeugd

Download hier de C4Youth zelftest 

In de pilots namen wij twee uur de tijd voor de uitvoering. Een half uur voor de teamleden om de vragen in te vullen. Daarna een korte pauze van een kwartier om de vragenlijsten in te voeren. De rest van de tijd werd besteed aan het bespreken van de resultaten. De uitkomsten leidden tot veel discussie, vooral wanneer teamleden verschillend antwoorden op een stelling. Soms vinden bijvoorbeeld jeugdverpleegkundigen dat het sociaal netwerk meer dan voldoende betrokken wordt, terwijl jeugdconsulenten graag meer zouden willen weten over hoe je dat aanpakt. Veel tijd werd besteed aan het bespreken van de samenwerking met aanbieders, de taken en rollen van de verschillende teamleden en de werkwijze bij complexe casussen. In een enkel geval blijkt een stelling niet van toepassing te zijn, zoals in een team dat zelf geen lichte ondersteuning biedt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *