De sociaal-emotionele ontwikkeling van drieduizend kinderen in en buiten de zorg op de voet gevolgd

Resultaten Artikel Algemeen

Meestal kunnen ouders de gedragsmatige en emotionele problemen van hun kind zelf oplossen of hanteren. Maar bij 15% van de jeugdige populatie is de problematiek van dien aard dat professionele ondersteuning gewenst is. Bij 5% zijn de problemen zo ernstig dat intensieve hulp op indicatie nodig is.

Inzicht in de werkzaamheid van de geboden hulpverlening en begeleiding en met name langetermijnuitkomsten ontbreken nog voor een belangrijk deel. Daarom is C4Youth (Collaborative Centre on Care for Children and Youth with behavioural and emotional problems) opgezet. C4Youth heeft een drietal doelstellingen. De thema’s van deze doelstellingen zijn allemaal onderwerp van promotieonderzoek. De thema’s komen voort uit actuele vraagstukken zoals de almaar toenemende instroom van kinderen in de zorg, de vraag wat de zorg nu eigenlijk inhoudt en de rol van non-specifieke factoren in de zorg bij het behalen van meer of minder bevredigende resultaten. De eerste resultaten omtrent de doelstellingen zijn inmiddels binnen. In dit artikel wordt kort beschreven hoe deze resultaten tot stand zijn gekomen.

Knorth, E.J., Reijneveld, S.A., Eijk, L.M. van, Noordik, F.W. Tuinstra, J. (2011). De sociaal-emotionele ontwikkeling van drieduizend kinderen in en buiten de zorg op de voet gevolgd. Kind en Adolescent Praktijk, 4, 192-194.