Communiceren met gezond verstand

Resultaten Scriptie Algemeen

Fransen, K. (2012). Communiceren met gezond verstand: de relatie tussen gezondheidsvaardigheden van de cliënt en de ervaringen met de communicatie tussen hulpverlener en cliënt. [scriptie] Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen.

Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre discrepanties in communicatie-ervaringen van hulpverlener en cliënt gerelateerd kunnen worden aan het niveau van gezondheidsvaardigheden van de cliënt. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van secundaire data. Het betrof een langlopend en grootschalig onderzoek onder jongeren met gedrags- of emotionele problemen en/of hun ouders/verzorgers (TakeCare onderzoek). Klik hier voor de scriptie.