Communicatie tussen professionals en hun cliënten

Resultaten Scriptie Algemeen

Veldman, M. (2015). Communicatie tussen professionals en hun cliënten in de zorg voor jeugd: Professionalperspectieven en professionalkenmerken. [scriptie] Algemene Pedagogische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.

Dit is een beschrijvend en verkennend onderzoek naar het professionalperspectief en professionalkenmerken aangaande cliënt-professional communicatie in de zorg voor jeugd. Er is gebruik gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyse. De scriptie beschrijft belemmerende en bevorderende factoren betreffende cliënt-professional communicatie vanuit het perspectief van professionals.