Cohort Profile: Tracing Achievements, Key processes and Efforts in professional care for Children and Adolescents REsearch; TAKECARE

Resultaten Artikel Algemeen

AKECARE is een prospectief cohort onderzoek dat is opgericht in Nederland om de lange termijn effecten van psychosociale hulp voor kinderen en adolescenten in kaart te brengen.

Er is weinig bekend over de inhoud van de hulp die wordt aangeboden en of deze hulp wel adequaat is gegeven de bestaande problemen. Het cohort bestaat uit 1382 kinderen en adolescenten die hulp krijgen bij hun psychosociale problemen via de licht pedagogische hulpverlening, de geïndiceerde jeugdzorg of via de Jeugd-GGz. Daarnaast is er een referentiegroep geworven van 666 kinderen en adolescenten. Kinderen van 4 tot en met 18 jaar met een geschat IQ van 70 of hoger zijn geïncludeerd in het onderzoek. Kinderen, ouders of verzorgers en betrokken hulpverleners vulden in totaal vijf vragenlijsten in (baseline, en 3, 12, 24 en 36 maanden later). Gegevens die zijn verzameld betreffen onder andere; de sociaal demografische kenmerken van kinderen en van hun ouders/verzorgers, informatie over de toeleiding naar zorg (entree), zorg inhoud, en zorguitkomsten. Informatie over toegang tot de verzamelde data kan opgevraagd worden via c4youth@umcg.nl.

Verhage, V., Noordik, E., Knorth, E.J., Reijneveld, S.A. (2014). Cohort Profile: Tracing Achievements, Key processes and Efforts in professional care for Children and Adolescents REsearch; TAKECARE. International Journal of Epidemiology, 2014, 1-9. doi: 10.1093/ije/dyu237.