A taxonomy of care for youth: Results of an empirical development procedure

Resultaten Artikel Algemeen

Doel: Potentieel effectieve componenten van interventies in de zorg voor jeugd zijn moeilijk vast te stellen, mede vanwege een gebrek aan gestandaardiseerde instrumenten voor het classificeren van de belangrijkste zorgkenmerken.

Het doel van dit onderzoek is om (1) de stappen die zijn genomen in de ontwikkelprocedure van een zorgclassificatie-instrument te beschrijven; (2) de resultaten te beschrijven qua indeling in domeinen en classificatie van zorginhoud en (3) het hieruit voortgekomen classificatiesysteem, genaamd Taxonomie van Zorg voor Jeugd (TAZJE), te presenteren. Methode: De ontwikkelprocedure bestond uit interviews met experts, een analyse van interventiebeschrijvingen, een analyse van zorgdossiers, het organiseren van kenniskringen, standaardisering van het classificatieniveau, en een pilotonderzoek naar de bèta versie van TAZJE. Resultaat: De taxonomie bestaat uit zes domeinen: (1) inhoud van de zorg; (2) juridische context; (3) duur van de interventie; (4) intensiteit van de interventie; (5) zorgontvangers van de interventie; en (6) expertise van de professionals. De terminologie voor beschrijving van de zorgprogramma´s en modules is op meso-niveau. Hierdoor is de bruikbaarheid en hanteerbaarheid van de taxonomie in de dagelijkste praktijk vergroot. Discussie: TAZJE biedt mogelijkheden om op een gestructureerde wijze informatie te verzamelen over belangrijke aspecten van het zorgproces. Met deze informatie kan de relatie tussen de problemen van kinderen en de zorg die zij ontvangen onderzocht worden. De kracht van TAZJE is dat het raamwerk van de taxonomie kan worden gebruikt voor een brede variëteit aan organisaties binnen de zorg voor jeugd. Verder onderzoek is gewenst omdat het instrument tot nu alleen gebruikt is binnen instellingen in de provincie Groningen. Kernwoorden: taxonomie, zorg voor jeugd, instrumentontwikkeling, bruikbaarheid, hanteerbaarheid.

Evenboer, K. E., Huyghen, A. M. N., Tuinstra, J., Knorth, E. J., & Reijneveld, S.A. (2012). A taxonomy of care for youth: Results of an empirical development procedure. Research on Social Work Practice, 22 (6), 637-646.