Taxonomic systems in the field of health care, family care, and child and youth care: A systematic overview of the literature

Resultaten Artikel Algemeen

Taxonomieën van de zorg voor jeugdigen en hun families zijn nodig voor een adequate vergelijking van de effectiviteit en bruikbaarheid van zorg en behandelprogramma’s. Tot op heden is er geen systematisch overzicht gemaakt van de beschikbare taxonomieën en hun uitkomsten.

Het doel van dit artikel is om de beschikbare informatie over taxonomieën voor de zorg voor jeugd en families, systematisch weer te geven. We hebben de literatuur die is gepubliceerd in de periode 1990-2011 onderzocht met zoekmachines als Medline, PsycInfo, Socindex en Eric. Hierbij hebben we verschillende termen gebruikt die zijn gerelateerd aan de inhoud van zorg. We hebben 894 publicaties gevonden waarvan er 13 voldeden aan de inclusiecriteria. De taxonomieën bevatten de volgende aspecten: de ontvangers van zorg, de inhoud van de interventie, de intensiteit en complexiteit van de zorgarrangementen en de omgeving waarin de interventie plaatsvond. De meeste taxonomieën lieten een structuur zien met domeinen en sub-cateogorien die zijn bedoeld om de toepasbaarheid in de praktijk te vergroten. Psychometrische kenmerken met betrekking tot het gebruik van reeds bestaande instrumenten in de dagelijkse praktijk waren echter nauwelijks voorhanden. We concludeerden dat een aantal taxonomieën van zorg beschikbaar waren, maar dat er meer nadruk moet komen op de toepasbaarheid en bruikbaarheid van het instrument in de dagelijkse praktijk.

Evenboer, K. E., Huyghen, A. M. N., Tuinstra, J., Reijneveld, S. A., & Knorth, E. J. (2012). Taxonomic systems in the field of health care, family care, and child and youth care: A systematic overview of the literature. Children and Youth Services Review, 34, 2304-2310.