Pleidooi voor het betrekken van ouders en kinderen bij het verbeteren van de jeugdhulp

Post Algemeen

Marieke Nanninga en Lucienne van Eijk schreven naar aanleiding van het proefschrift van Marieke Nanninga (‘Children’s and adolescents’ enrolment in psychosocial care: determinants, expected barriers, and outcomes’) een pleidooi voor participatie van ouders en jongeren bij onderzoek naar de verbetering van de jeugdhulp voor het platform Sociale Vraagstukken. Beelden die men heeft van de jeugdhulp blijken veel invloed te hebben op het uiteindelijk verkrijgen van hulp.

Ouders en kinderen hebben een lage dunk van jeugdhulp