De doelen van de stelselherziening jeugd zijn door 23 gemeenten in de provincie Groningen in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders vertaald in het Groninger Functioneel Model (GFM). De projecten van C4Youth zijn gericht op de implementatie van dit model in de praktijk op basis van actiebegeleidend onderzoek. Dit deelonderzoek richt zich op de participatie van ouders en jongeren.

Participatie van ouders en jongeren is een belangrijk uitgangspunt van C4Youth. Zonder de kennis van ouders en jongeren missen we een belangrijk perspectief op wat we doen binnen C4Youth en op welk effect het sorteert. Participatie betekent betrokkenheid en inbreng van ouders en jongeren bij zaken die hen aangaan. Eén van de doelen van de transformatie van jeugdhulp is het versterken van de regie van ouders en jongeren omdat dit zal leiden tot betere oplossingen. De ervaring leert dat, wanneer eindgebruikers meedenken in hoe jeugdhulp vormgegeven moet worden, dit een enorme kwaliteitsimpuls geeft. De ervaring leert ook dat participatie lastige materie is en bij bestaande werkvormen blijkt het een enorme uitdaging om een grote en diverse doelgroep te betrekken. Binnen C4Youth geven we participatie vorm in samenwerking met cliëntorganisaties, gemeenten, ouders en jongeren.

Doelstellingen

1) Methoden vinden, inzetten, testen en ontwikkelen waarmee we participatie van ouders en jongeren op het uitvoeringsniveau van de jeugdhulp in gemeenten effectief vorm kunnen geven.
2) Een werkwijze ontwikkelen die bijdraagt aan de doelstellingen van C4Youth en zorgen voor een goede aansluiting van de vragen die wij hebben op de kennis en ervaring die ouders en jongeren meebrengen.
3) Kennis opdoen over hoe participatie in te bouwen in een academische werkplaats.

Werkwijze

Een belangrijke afspraak die we binnen de academische werkplaats hebben gemaakt is dat we bij alles dat we doen onszelf de vraag stellen: ‘Moeten we ouders en jongeren betrekken bij dit onderwerp/vraagstuk?’ Afhankelijk van het antwoord op die vraag gaan we actie ondernemen. De vormen van participatie die we inzetten zijn afhankelijk van de vraag die speelt. We maken gebruik van bestaande vormen waarvan we al weten dat ze werken en ontwikkelen nieuwe werkvormen.

Praktijkvoorbeeld

C4Youth gaat, in samenwerking met het Sociaal Planbureau Groningen, een jeugdmonitor opzetten om inzicht te krijgen in de maatschappelijke resultaten van het jeugdbeleid. Bij de vraag: ‘Welke indicatoren moeten we gebruiken om dit te meten?’, kwam aan de orde dat we die vraag eigenlijk eerst aan kinderen en jongeren willen voorleggen. Op verschillende plekken binnen het onderwijs zijn we nu bezig om, als onderdeel van een workshop, jongeren de vraag te stellen: ‘Noem eens drie dingen waaraan we kunnen zien dat het goed gaat met jongeren.’ Alle informatie die dit oplevert vormt de eerste aanzet voor het vaststellen van de indicatoren voor de jeugdmonitor.