Het kennis- en leeratelier ‘Samenhang in preventie en hulpverlening’ richt zich op vroegsignalering en -behandeling van dreigende problemen bij jeugdigen met een focus op beschermende factoren in een samenhangende aanpak.

Wat is ons doel?
We werken aan twee 0-doelstellingen die door de deelnemers aan het atelier zijn geformuleerd:

  • 0-schooluitval;
  • 0-kinderen en ouders die niet de hulp & zorg krijgen die ze nodig hebben op de plek waar ze leven.

Deze 0-doelstellingen willen we bereiken door kennis en expertise vanuit onderzoek, wetenschap, praktijk, jongeren en ouders te combineren. We combineren bestaande aanpakken en initiatieven en focussen ons op implementatie van deze kennis. Zo komen we tot een aantal praktische aanpakken die worden toegepast, gevolgd en geëvalueerd. Met als beoogd resultaat een aanzienlijke vermindering van schooluitval en meer en beter passende lokale hulp en zorg voor kinderen en ouders.

Wie nemen deel aan dit kennis- en leeratelier?
De volgende partijen nemen deel aan het kennis- en leeratelier: Accare, Hanzehogeschool Lectoraat Jeugd & Leefomgeving, Elker, Transformatieagenda Jeugdhulp Groningen, RUG/Orthopedagogiek, gemeente Groningen, gemeente Eemsdelta, RIGG, Tinten, GGD Groningen, Preventie Overleg Groningen (POG), UMCG/Gezondheidswetenschappen, MEE Groningen, WIJ Groningen, Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VO) Groningen stad, Provinciaal Samenwerkingsverband Voortijdig Schoolverlaten (VSV). De samenstelling van de deelnemers aan het atelier is dynamisch en afhankelijk van de specifieke activiteiten die plaatsvinden.

Meer informatie & contact
De meeste recente informatie over het atelier vindt u hier. Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het atelier? Neem dan contact op met de projectleiders:

  • Hermien Maarsingh: h.maarsingh@cmostamm.nl, 06-46078333
  • Robbert Bergenhenegouwen: r.bergenhenegouwen@molendrift.nl, 050 – 318 5142