C4Youth 2.0 is een Academische Werkplaats Jeugd in de provincie Groningen. Het belangrijkste doel is het met kennis ondersteunen van de transitie en transformatie van de jeugdhulp. Praktijk, beleid, onderzoek, onderwijs, ouders en jeugd werken hierbij op een gelijkwaardige manier samen om te leren, te meten en te verbeteren. Kennis, resultaten en ervaringen uit C4Youth 1.0. spelen hierbij een belangrijke rol.

De 23 gemeenten in de provincie Groningen hebben de doelen van de stelselherziening jeugd in samenwerking met de jeugdhulpaanbieders vertaald in het Groninger Functioneel Model (GFM). De projecten van C4Youth zijn gericht op de implementatie van dit model in de praktijk op basis van actiebegeleidend onderzoek. In de periode 2016-2019 voert C4Youth drie projecten uit:

  1. Versterking basisondersteuning;
  2. Participatie van ouders en jongeren;
  3. Monitoring transformatie zorg voor Jeugd.

Belangrijke uitgangspunten in de werkwijze van C4Youth zijn: innovatie, kenniscirculatie, monitoring, participatie en rekening houden met diversiteit.