Participatie van ouders en jongeren is een belangrijk uitgangspunt van C4Youth. Zonder de kennis van ouders en jongeren missen we een belangrijk perspectief op wat we doen binnen C4Youth en op welk effect het sorteert. Participatie betekent betrokkenheid en inbreng van ouders en jongeren bij zaken die hen aangaan. De ervaring leert dat, wanneer eindgebruikers meedenken in hoe jeugdhulp vormgegeven moet worden, dit een enorme kwaliteitsimpuls geeft.

Binnen C4Youth 2020-2024 werken we aan het (nog meer) verbinden van bestaande kennis en expertise in een netwerk van participatiepartners: het participatienetwerk. Zorgbelang Groningen is projectleider participatie bij C4Youth; dit past naadloos bij de missie, visie en jarenlange ervaring van Zorgbelang. Kirsten van Genne en Sanne Terpstra zijn samen de projectleiders. Maaike van Dam speelt een grote rol in de praktische uitvoering; zij zal met name contact hebben met de jongeren en ouders die als participant worden betrokken.

Zelf meedoen?
Wilt u zich als organisatie aansluiten bij het participatienetwerk? Ben jij een jongere die wil meepraten over hoe jeugdhulp verbeterd kan worden? Of bent u een ouder/verzorger die ervaring heeft binnen de jeugdhulp en graag wil bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van die hulp? Kortom: wil je meedoen? Of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

Kirsten van Genne (atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’)
k.vangenne@zorgbelang-groningen.nl

Sanne Terpstra (atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’)
s.terpstra@zorgbelang-groningen.nl

Maaike van Dam (ouders en jongeren)
m.vandam@zorgbelang-groningen.nl