Participatie van ouders en jongeren is een belangrijk uitgangspunt van C4Youth. Het perspectief van ouders/verzorgers doet ertoe. Met hun inbreng sorteren de plannen van C4Youth meer effect. Participatie betekent betrokkenheid en inbreng van ouders en jongeren bij zaken die hen aangaan. De ervaring leert dat, wanneer eindgebruikers meedenken in hoe jeugdhulp vormgegeven moet worden, dit een enorme kwaliteitsimpuls geeft.

“Kinderen en jongeren moeten gezien worden als krachtige wezens die je kunt empoweren, niet als kwetsbare wezens die je moet beschermen” (Margrite Kalverboer, kinderombudsman)

Binnen C4Youth 2020-2024 werken we aan het (nog meer) verbinden van bestaande kennis en expertise in een netwerk van participatiepartners: het participatienetwerk. Deze aanpak beoogt een antwoord te zijn op de vraag hoe men participatie structureel en zinvol kan inzetten in een regionale kennis- en leerwerkplaats. Zorgbelang Groningen is projectleider participatie bij C4Youth; dit past naadloos bij de missie, visie en jarenlange ervaring van Zorgbelang. Maaike van Damen Sanne Terpstra zijn samen de projectleiders en onderhouden het contact met de jongeren en ouders die als participant betrokken worden. 

Participatie in de ateliers bestaat uit verschillende vormen, die elkaar aanvullen:

  • Door de deelname van de projectleiders aan de ateliers wordt het perspectief van jongeren en ouders bewaakt;
  • Ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de ateliers en worden hierbij begeleid door Zorgbelang. Dit met het doel om blijvend het perspectief van jongeren en ouders in te brengen in de ateliers, om snel gezamenlijk richting te geven aan de agenda en de koers van het atelier.
  • Bij de activiteiten die binnen de ateliers plaatsvinden wordt bekeken welke thema’s en vragen worden uitgezet in het participatienetwerk.

Voor de participatie van jongeren en ouders worden verschillende vormen ingezet, afhankelijk van wat het beste past bij de vraag en de doelgroep.

De partners in het participatienetwerk
In het participatienetwerk zitten zowel organisaties en initiatieven die werken aan participatie, als organisaties/initiatieven/plekken waar kinderen, jongeren en ouders zich begeven. Doordat we ons allemaal richten op andere doelgroepen hebben we individueel een stukje van die puzzel in handen.

Huidige partners in het participatienetwerk zijn:
Storytellers, CMO Stamm, WIJS050, Martine Brouwer (regio-ambassadeur vanuit jongeren- en ouderperspectief in Noord-Nederland van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd), Netwerk Overbrug (bestaande uit het Noorderpoort, Leger des Heils, Elker, MEE Groningen, Alfa-college, MJD, VNN, het Kopland, Werkpro, Vlechter, Jimmy’s, WIJ Groningen, Cosis), Eigen Kracht Centrale, Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland, Jeugdbescherming Noord (Groningen) en Leger des Heils W&G Noordoost.

Zelf meedoen?
Wilt u zich als organisatie aansluiten bij het participatienetwerk? Ben jij een jongere die wil meepraten over hoe jeugdhulp verbeterd kan worden? Of bent u een ouder/verzorger die ervaring heeft binnen de jeugdhulp en graag wil bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van die hulp? Kortom: wil je meedoen? Of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!

 

Sanne Terpstra (atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’)
s.terpstra@zorgbelang-groningen.nl

Maaike van Dam (atelier ‘Veillig en thuis opgroeien’)
m.vandam@zorgbelang-groningen.nl