Participatie van ouders en jongeren is een belangrijk uitgangspunt van C4Youth. Zonder de kennis van ouders en jongeren missen we een belangrijk perspectief op wat we doen binnen C4Youth en op welk effect het sorteert. Participatie betekent betrokkenheid en inbreng van ouders en jongeren bij zaken die hen aangaan. Eén van de doelen van de transformatie van jeugdhulp is het versterken van de regie van ouders en jongeren omdat dit zal leiden tot betere oplossingen. De ervaring leert dat, wanneer eindgebruikers meedenken in hoe jeugdhulp vormgegeven moet worden, dit een enorme kwaliteitsimpuls geeft. De ervaring leert ook dat participatie lastige materie is en bij bestaande werkvormen blijkt het een enorme uitdaging om een grote en diverse doelgroep te betrekken. Binnen C4Youth geven we participatie vorm in samenwerking met cliëntorganisaties, gemeenten, ouders en jongeren.

Lees hier meer over het deelprojecte “Participatie van ouders en jongeren”

Versnellingskamer – in gesprek met jongeren

C4Youth organiseerde in december 2016 een zogenaamde versnellingskamer in de gemeente Ten Boer, waarmee in kaart werd gebracht hoe een aantal Groningse jongeren omgaan met gedragsmatige en sociale vragen of problemen, bij wie ze in bepaalde situaties hulp zouden zoeken en wat ze dan van deze personen verwachten.

Bekijk hier de uitkomsten van de versnellingskamer