Participatie van ouders en jongeren is één van de kernpunten in de werkwijze van C4Youth 2.0. Zij worden betrokken op zowel het niveau van planvorming binnen de werkplaats, de uitvoering van plannen, als op het niveau van ‘respondent’ c.q. ervaringsdeskundige. Zowel ouders en jongeren mét als zonder ervaring met zorg worden betrokken. Daarnaast wordt gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging van mensen met een verschillende sociaal-economische-status (SES) en verschillende etnische achtergronden.

Er worden verschillende werkvormen ingezet om ouders en jongeren te laten participeren. Deze hebben betrekking op raadplegen, adviseren, co-creëren, coproduceren, (mee)beslissen en zelfbeheer:

  • Deelname aan de stuurgroep en de projectgroep (co-creëren, coproduceren en (mee)beslissen)
  • Via het Platform Zorg voor Jeugd Groningen (ouders met zorgervaring, gedeeltelijk zelfbeheer)
  • Via het digitale jongerenplatform ‘Storytellers’ (gedeeltelijk zelfbeheer)
  • Focusgroepen (raadplegen, adviseren)
  • Pizzabijeenkomsten (raadplegen, adviseren)
  • Versnellingskamers (raadplegen, adviseren)

Ouders en jongeren worden geworven via verschillende kanalen, zoals bijvoorbeeld cliëntenraden, bewonerscommissies, wijk- en dorpsraden, scholen. We kiezen hierbij voor een persoonlijke benadering, omdat dit in de praktijk het beste blijkt te werken.