Participatie van ouders en jongeren is een belangrijk uitgangspunt van C4Youth. Zonder de kennis van ouders en jongeren missen we een belangrijk perspectief op wat we doen binnen C4Youth en op welk effect het sorteert. Participatie betekent betrokkenheid en inbreng van ouders en jongeren bij zaken die hen aangaan. De ervaring leert dat, wanneer eindgebruikers meedenken in hoe jeugdhulp vormgegeven moet worden, dit een enorme kwaliteitsimpuls geeft. De ervaring leert ook dat participatie lastige materie is en bij bestaande werkvormen blijkt het een enorme uitdaging om een grote en diverse doelgroep te betrekken. Binnen C4Youth geven we participatie vorm in samenwerking met cliëntorganisaties, gemeenten, ouders en jongeren.

Zelf meedoen?

Binnen C4Youth betrekken we ouders en jongeren zoveel mogelijk bij wat we doen. De ervaringen van ouders en jongeren of hun perspectief op een vraagstuk leveren waardevolle informatie op die we gebruiken in onze onderzoeken.

Wil je meedoen? Of wil je meer informatie? Neem contact met ons op!