Werkzame elementen ter preventie van kindermishandeling

Werkzame elementen ter preventie van kindermishandeling

Actueel Nieuws Algemeen

Binnen C4Youth maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande kennis rondom gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Samen met jongeren, ouders, onderzoekers, professionals en opleiders kijken we wat er nodig is om die kennis te benutten in de dagelijkse praktijk. Een mooi voorbeeld van actuele kennis rondom veilig en thuis opgroeien zijn de resultaten van het consortium Vroegpreventieve interventies Kindermishandeling.

Op 23 maart 2021 presenteerde dit consortium de eerste resultaten van deelstudies naar een betere aanpak van kindermishandeling. Het consortium richt zicht op de vraag: Hoe kan de effectiviteit van vroegtijdig preventief handelen vergroot worden om kindermishandeling te voorkomen? De tussentijdse resultaten laten zien dat er een verbetering kan plaatsvinden in de methoden die professionals gebruiken om het risico op kindermishandeling tijdig en goed in te kunnen schatten. Twee meta-analyses naar studies over oudertrainingen en huisbezoekprogramma’s voor kwetsbare gezinnen gaven daarnaast inzicht in werkzame elementen van die interventies. Ten slotte heeft het consortium een tool ontwikkeld die professionals helpt bij het vinden van een passende interventie voor problemen die in een gezin spelen. De tussentijdse resultaten van het consortium vind je hier.

Naast dit consortium hebben zeven andere consortia de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar werkzame elementen van interventies voor jeugdigen. Een overzicht van de resultaten en producten van deze consortia is hier te vinden.

In de aanpak van C4Youth willen we bestaande kennis en ervaringen beter toegankelijk maken en beter doorgronden wat de oorzaak is van het probleem om vervolgens snel over te gaan tot actie in de vorm van regionale experimenten. De inzichten en tools die zijn voortgekomen uit de consortia zijn hierbij een belangrijke bron van informatie.