Werkconferentie (live) over het thema ‘Serieus Nemen’ op 29 september.

Werkconferentie (live) over het thema ‘Serieus Nemen’ op 29 september.

Actueel Nieuws
Het C4Youth kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ organiseert deze werkconferentie samen met VONK. We werken samen met partners uit de provincie Drenthe.  

Deze bijeenkomst isbedoeldvoor jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, docenten, studenten en ervaringsdeskundige ouders & jongeren. 

Neem jij jezelf serieus?

In het atelier werd in het afgelopen jaar gewerkt aan de vraag hoe je het aantal uithuisplaatsingen zou kunnen minimaliseren. Het thema ‘serieus nemen’ van zowel hulpvragers als professionals bleek hierbij een belangrijk thema. In eerste instantie ging het vooral over wat het betekent om ouders en jongeren daadwerkelijk serieus te nemen in een hulpverleningsproces.  Maar de laatste keren bleek het ook een belangrijk thema voor professionals zelf: hoe serieus voelen zij zich eigenlijk genomen? 

Dus: hoe serieus neem jij jezelf? Wat betekent dit voor jou als professional? En voor jou als collega? En voor jouw organisatie?

Voorbeelden waar ‘serieus nemen’ een rol speelt: 

  • Je geeft input over een cliënt aan collega’s in de keten, binnen je eigen organisatie of daarbuiten Maar je weet eigenlijk niet wat er met die input gebeurt. In hoeverre wordt jouw signaal serieus genomen door de volgende in de keten?
  • Je geeft aan dat je caseload te groot is en dat je je werk niet goed kunt doen, maar de organisatie ‘luistert’ niet. 
  • Je hebt meer professionaliseringsruimte nodig (intervisie, trainingen etc.), maar er is geen ruimte voor. 

Programma werkconferentie Serieus Nemen 

Dagvoorzitter is Menno Reijneveld (hoogleraar Gezondheidswetenschappen, UMCG) 

  • Een prikkelende lezing over het themadoor Marja Bakker van het kenniscentrum van Elker jeugdzorg.  
  • Vervolgens reageren driereferentenkort op dit verhaal: Tamara (ervaringsdeskundige), Linda Imming (beleidsadviseur Jeugdhulp gemeente Emmen) en Ellen Loykens (klinisch psycholoog/orthopedagoog).  
  • Na een plenaire dialoog verkennen we in kleinere groepjes wat ‘serieus nemen’ voor jou betekent.  

Meld je aan en praat met ons mee! 

Locatie: Marie Kamphuisborg Hanzehogeschool
Aanmelden:  via de website
Accreditatie: 3 SKJ punten.

Een week voor de werkconferentie krijg je een mail met de laatste informatie en precieze locatie.