Welke problemen van jongeren vergroten de kans op voortijdig schoolverlaten?

Welke problemen van jongeren vergroten de kans op voortijdig schoolverlaten?

Actueel Publicatie Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Het CBS (2021) onderzocht welke problemen van de jongeren en hun ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten (vsv). Zij deed dit bij drie groepen: VO, mbo niveau 2-4 en de mbo entreeopleiding. Een belangrijke conclusie is dat in alle drie de groepen psychosociale problemen bij jongeren zowel sterk samenhangen met voortijdig schoolverlaten als vaak voorkomen bij vsv’ers. In het vo en mbo niveau 2-4 spelen ook psychosociale problemen bij de moeder een belangrijke rol. Naast psychosociale problemen hangen in alle drie de groepen problemen op het gebied van criminaliteit bij de jongere zelf sterk samen met de kans op vsv. Maar dit komt minder vaak voor dan psychosociale problemen.

Voortijdig schoolverlaten komt relatief weinig voor in het voortgezet onderwijs (0,6%  in 2017/’18). Studenten op mbo niveau 2-4 zijn vaker voortijdig schoolverlater (5,6%). Voortijdig schoolverlaten komt het vaakst voor bij studenten van de mbo entreeopleiding (23,3%). In het algemeen geldt dat problemen van de jongeren zélf sterker samenhangen met voortijdig schoolverlaten dan de problemen van hun ouders.

Lees hier het volledige rapport.