VONK! Regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien

VONK! Regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien

Actueel Feitenblad VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

VONK is een regionaal leernetwerk dat (nieuwe) kennis en expertise op het thema Veilig opgroeien verbindt en samenbrengt. VONK is een krachtige aanvulling op formeel leren omdat de ruimte voor verdieping en reflectie in de dagelijkse werkomgeving vaak ontbreekt. VONK is een initiatief van het Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling en de Academische Werkplaats Jeugd C4Youth.

60 professionals uit praktijk, beleid en onderwijs ontwikkelden in twee Versnellingskamers en een ‘Wrap-up’ sessie samen belangrijke doelen, thema’s en werkvormen voor VONK. Deze vormen het uitgangspunt voor de leeractiviteiten in 2019.

Uit de inbreng van deze 60 professionals kwamen 10 kernthema’s naar voren die de meeste urgentie hebben (zie het feitenblad). Deze thema’s gaan de agenda vormen voor 2019, waarbij –verspreid over het jaar – kleine groepjes mensen interessante meetings organiseren op een specifiek thema. Die meetings kunnen allerlei vormen hebben, zowel digitaal als ‘fysiek’, zie voor inspiratie de mooie lijst van mogelijke werkvormen die de professionals hebben ingebracht. Het lectoraat en C4Youth ondersteunen en faciliteren hierbij.

Bij wijze van aftrap gaan we met het eerste thema ‘Samenwerken in de keten’ aan de slag op dinsdag 19 maart van 15 tot 17 uur op de Hanzehogeschool. SAVE THIS DATE!!! Deze datum ook graag verspreiden bij geïnteresseerde collega’s!

Als je werkzaam bent op het terrein ‘Veilig opgroeien’ en meer wilt weten, neem dan contact op met:

Suzanne Kuik, Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling, s.n.kuik@pl.hanze.nl

Lucienne van Eijk, Academische Werkplaats Jeugd C4Youth, l.m.van.eijk@umcg.nl