VONK-podcasts over Onveilig opgroeien en de Schaduwkanten van ouderschap

VONK-podcasts over Onveilig opgroeien en de Schaduwkanten van ouderschap

Actueel Podcast VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Er zijn vanuit VONK podcasts geproduceerd rondom de film ‘Schaduwkanten van ouderschap’, in het bijzonder over onveilig opgroeien. De podcasts zijn bedoeld voor (aankomende) professionals in het jeugddomein. De eerste twee afleveringen staan online en zijn te vinden via https://VONKPodcasts.podbean.com.

Podcast 1 ‘De Melding’ en vertrekt vanuit de ervaring van een moeder die te maken kreeg met Veilig Thuis toen haar man in een psychose raakte. De toenmalige wethouder Jeugd van de gemeente Groningen, een adviseur van het NJI en een medewerker van Veilig Thuis reageren op het verhaal van de moeder.
Podcast 2 ‘No Need to Hide’ vertelt het verhaal van een jonge vrouw van 23 jaar die seksueel misbruikt werd door haar opa. Toen zij aangifte deed ontdekte zij dat ze nauwelijks werd bijgestaan in dat hele proces. Daarom richtte zij een stichting op, ‘No need to hide’, die buddies opleidt om mensen te ondersteunen die aangifte doen van seksueel misbruik.
Podcast 3 (in montage) is een gesprek met een professional die vanuit de ouderschapstheorie van Alice van der Pas met ouders werkt. We horen haar verhaal, haar eigen worstelingen en haar perspectief op goede hulpverlening aan ouders. Wat betekent het als ouders zeggen dat zij willen dat er echt naar hen geluisterd wordt? Wat moet je daarvoor als hulpverlener in huis hebben?
Podcast 4 (opname fase) is specifiek bedoeld is voor onderwijsdoelen; theorie en gespreksvoering wisselen elkaar af. Professionals die in de gewone samenleving ouders ontmoeten krijgen handvatten om de schaduwkanten van ouderschap te bespreken.

Vragen?
Suzanne Kuik, Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling (Hanzehogeschool): s.n.kuik@pl.hanze.nl, 06-27148819.