“Versterk bestaande interventies”

“Versterk bestaande interventies”

Actueel Nieuws Algemeen

Versterk de effectieve elementen van bestaande interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. En sluit daarbij aan bij de voorkeuren van die gezinnen. Dat adviseert Loraine Visscher op basis van onderzoek waarop zij op 26 september promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Er zit veel overlap in de inhoudelijke elementen van acht veelgebruikte interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, constateert Visscher. Interventies zoals Intensieve Ambulante Gezinsondersteuning, Multisysteemtherapie en Families First werken bijvoorbeeld allemaal aan de opvoedvaardigheden van ouders. Meer variatie is er in structuurelementen, zoals de duur en de intensiteit van de interventie. Ook in effectiviteit vond Visscher weinig verschil. Wel bleken regelmatige intervisie om de hulpverlener te ondersteunen en regelmatig telefonisch contact met het gezin de zorg effectiever te maken.

Er zijn ook elementen die slechts in enkele interventies voorkomen. Dat zijn juist elementen die de gezinnen zelf belangrijk vinden, zag Visscher. Zij willen bijvoorbeeld serieus genomen worden, kinderen betrekken bij de hulp, en ondersteuning krijgen om hun sociale netwerk meer in te zetten.

Interventies verbeteren

Volgens Visscher kan de kwaliteit van de interventies verbeteren door meer samen met gezinnen te beslissen over de hulp en door effectieve elementen zoals intervisie meer in te zetten. Ze pleit ervoor om de kerninhoud van de acht interventies samen te voegen in één basisbehandeling, met aanvullende modules voor specifieke deelproblemen zoals psychiatrische problemen of verslaving.

Kennis over wat werkt gebruiken

Visschers pleidooi om meer gebruik te maken van kennis over wat werkt is Germie van den Berg van het Nederlands Jeugdinstituut uit het hart gegrepen. Ze verwijst naar de databank Effectieve jeugdinterventies, die het NJi beheert. ‘Daar staan nu ruim 200 erkende interventies in. Maar we schatten dat er in Nederland pakweg 2.500 interventies zijn. Het is een heilloze weg als al die 2.500 interventies het erkenningstraject van de databank moeten afleggen. Daarvoor moeten ontwikkelaars hun interventies goed beschrijven, theoretisch onderbouwen, verder ontwikkelen en grondig onderzoeken. Dat gaan ze niet allemaal redden. We moeten op een andere manier omgaan met interventies. Visscher laat zien wat in deze acht interventies de kernelementen zijn van goede hulp en stelt voor om die te beschouwen als de kern van een werkzame interventie voor deze doelgroep. Dat moeten we volgens mij ook doen met andere soorten interventies. Laten we de kennis die er al is beter benutten en stoppen met steeds opnieuw het wiel uitvinden.’

Bekijk hier de samenvatting van de promotie van Loraine.

Hartelijk dank aan het NJI voor dit prachtige nieuwsbericht over de promotie van Loraine Visscher.