Uitnodiging VONK werksessie ‘Ketensamenwerking, hoe overleef ik in de jungle?’

Uitnodiging VONK werksessie ‘Ketensamenwerking, hoe overleef ik in de jungle?’

Actueel Nieuws VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op 19 maart van 15 uur tot 17 uur is op de Hanzehogeschool de eerste themabijeenkomst van het regionale leernetwerk VONK, gericht op het samenwerken in de keten, in het bijzonder regie en mandaat hierbij. Ben je werkzaam in de jeugdhulp, houd je je bezig met de veiligheid van kinderen en vind je dat hierin nog wel wat te leren valt? Meld je dan aan voor deze werksessie!

Thema is ‘Ketensamenwerking, hoe opereer je in de jungle?‘ Met wie, hoe en wanneer bespreek je als professional in de praktijk (vermoedens van) kindermishandeling? Bij iedere gemeente is de zorg weer anders ingericht waardoor je bij iedere casus te maken hebt met andere organisaties en dus met andere mensen. Daarom moeten de rollen van de verschillende professionals telkens weer precies voorbereid worden. Wie doet wat in welke volgorde? Kortom, alle ‘basics’ die bekend waren bij de aanpak van kindermishandeling zijn voor een groot deel verdwenen en de nieuwe basics zijn nog niet helder.

In de werksessie van 19 maart willen we proberen deze basics weer helder te krijgen, of althans een flinke stap hierin zetten. De bijeenkomst start met een grove schets van het werkveld bij (signalen van) kindermishandeling. Vervolgens doen we een casusopstelling: op basis van een complexe casus positioneren we professionals (letterlijk) rondom een gezin en spelen we uit wat er gebeurt. We stellen hierbij vragen aan de professionals en aan elkaar. Wat doe je als professional (niet) en waarom? Wanneer schaal je op?

Iedereen is welkom bij deze leersessie, maar we zijn in het bijzonder geïnteresseerd in hulpverleners werkzaam bij de jeugdbescherming, de sociale en WIJ-teams, Veilig thuis of Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast willen we professionals betrekken vanuit de ‘vindplaatsen’: scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang e.d.

Je kunt je inschrijven bij de volgende contactpersonen:

VONK is een regionaal leernetwerk dat (nieuwe) kennis en expertise op het thema Veilig opgroeien verbindt en samenbrengt. VONK is een aanvulling op formeel leren omdat er ruimte is voor verdieping en reflectie die in de dagelijkse werkomgeving vaak ontbreekt. VONK is een initiatief van het Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling van de Hanzehogeschool en de Academische Werkplaats Jeugd C4Youth (UMCG).