Uitnodiging VONK werksessie ‘Ketensamenwerking, hoe overleef ik in de jungle?’ DEEL 2

Uitnodiging VONK werksessie ‘Ketensamenwerking, hoe overleef ik in de jungle?’ DEEL 2

Actueel Nieuws VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op dinsdag 18 juni van 14.30u tot 17.30u vindt de tweede themabijeenkomst van het regionale leernetwerk VONK plaats, gericht op het samenwerken in de keten, in het bijzonder regie en mandaat hierbij. Ben je werkzaam in de jeugdhulp, houd je je bezig met de veiligheid van kinderen en vind je dat hierin nog wel wat te leren valt? Meld je dan aan voor deze werksessie!

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00u tot 14.30u            Inloop met drankje

14.30u tot 15.00u            Welkom! + inbreng van jongeren over het thema veiligheid

15.00u tot 16.00u            Interactieve plenair sessie met (complexe) casus, uitgespeeld vanuit verschillende organisatieperspectieven (met acteurs!)

16.00u tot 17.00u            In groepjes (verder) bespreken van issues uit de casus

17.00u tot 17.30u            Methodisch borrelen

Thema is weer: ‘Ketensamenwerking, hoe opereer je in de jungle?’. We gaan verder op dit thema omdat we er de vorige keer nog niet mee klaar waren. De bijeenkomst is heel prima bij te wonen als je er de vorige keer niet bij was.

Op het feitenblad vind je een kort verslag van de eerste bijeenkomst. We stelden vast: ‘de jungle bestaat echt’! In het uitspelen van de casus werd zichtbaar hoe iedereen, elke hulpverlener en elke organisatie, de beste bedoelingen heeft maar dat niemand daadwerkelijk de regie voerde. Dit was herkenbaar was voor de meeste deelnemers. Tijdens de VONK-meeting op 18 juni gaan we hiermee verder. We nemen een nieuwe (complexe) casus en bespreken deze dit keer vooral vanuit verschillende organisatieperspectieven. Je ziet als hulpverlener vanuit je eigen organisatie vooral één aspect, één puzzelstukje, wat ga je hiermee doen? Wat zijn de opties en welke wegen leiden allemaal naar Rome?

Iedereen is welkom bij deze leersessie, maar we zijn in het bijzonder geïnteresseerd in hulpverleners werkzaam bij de jeugdbescherming, de sociale en WIJ-teams, Veilig thuis of Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast willen we professionals betrekken vanuit de ‘vindplaatsen’: scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang e.d.

De bijeenkomst vindt plaats bij Het Paleis in Groningen, Boterdiep 111.

We hopen van harte jullie weer te zien op 18 juni en er samen een leerzame en inspirerende bijeenkomst van te maken!

Je kunt je inschrijven bij de volgende contactpersonen:

VONK is een regionaal leernetwerk dat (nieuwe) kennis en expertise op het thema Veilig opgroeien verbindt en samenbrengt. VONK is een aanvulling op formeel leren omdat er ruimte is voor verdieping en reflectie die in de dagelijkse werkomgeving vaak ontbreekt. VONK is een initiatief van het Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling van de Hanzehogeschool en de Academische Werkplaats Jeugd C4Youth (UMCG).