Save the date – Maatwerk in actie

Save the date – Maatwerk in actie

Actueel Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Doe jij ook mee?

De samenleving wordt steeds complexer. Hetzelfde geldt voor de problematiek die professionals tegenkomen in hun werk. Samen staan we voor de uitdaging om mensen hierin goed te ondersteunen.
Voor het overgrote deel van de inwoners volstaat ons systeem van wetten en regels. Echter, bij een klein deel van de mensen staan het beleid en de processen die bij dit systeem horen in de weg. Dan is er maatwerk nodig. Daarmee kan de meest passende oplossing toch geboden worden.
Door samen te leren wat wel en niet werkt, kunnen we aanpassingen doen in ons huidige systeem. Zo gebruiken we maatwerk als spiegel voor het sociaal domein en kunnen we inwoners beter ondersteunen.

Hoe dat in zijn werk gaat?

Dat laten we je graag ervaren in samenwerking met o.a. het Doorbraaknetwerk Groningen. Ook vertelt het landelijke Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens (PMM) wat zij voor je kunnen betekenen. De voorbereidingen voor deze inspirerende bijeenkomst zijn nog in volle gang. Binnenkort volgt het definitieve programma en andere praktische informatie.

Aanmelden kan hier!

Datum:  Donderdag 2 februari 2023, 13:00 uur – 18:00 uur
Locatie: Rietland, Oosterseweg 62, 9785 TB Zuidwolde
Voor wie: Professionals, beleidsmakers en bestuurders uit het sociaal domein in Groningen en Drenthe

Meer weten? Neem contact op met Davita van der Zwan (06-13581673, d.vanderzwan@cmostamm.nl).

Mede mogelijk gemaakt door Provincie Drenthe en Provincie Groningen.