SAVE THE DATE: 8 juli 16:00 – 17:00 uur Webinar ‘Goede zorg en ondersteuning van  professionals in kleinschaligheid’

SAVE THE DATE: 8 juli 16:00 – 17:00 uur Webinar ‘Goede zorg en ondersteuning van professionals in kleinschaligheid’

Actueel Webinar Algemeen

Wat vraagt het werken in kleinschaligheid van professionals en van teams? Wat hebben professionals nodig om hun werk goed en met plezier te blijven doen én vol te kunnen houden? Wat zijn de cruciale randvoorwaarden die goede zorg en ondersteuning van professionals mogelijk maken?

Hierover gaat het nieuwe gratis online webinar met Anja Holwerda, projectleider/ senior onderzoeker Kenniswerkpaats Jeugd Friesland, Ellen van Emmerik, leidinggevende en Suzan Terweij, inhoudelijk Directeur en GZ-psycholoog, beide werkzaam bij jeugdhulpaanbieder Parlan.

Het werken in kleinschaligheid kan voor professionals intensief en uitdagend zijn. Jongeren vragen om een duidelijke structuur, maar tegelijkertijd ook flexibiliteit om vanuit een relationele benadering maatwerk in de begeleiding te kunnen bieden.

Tijdens dit webinar deelt Anja Holwerda inzichten uit onderzoek over wat het werken in kleinschaligheid vraagt van professionals, teams en organisaties en over wat helpt bij het realiseren van een gezond en positief werkklimaat. Daarnaast nemen Ellen van Emmerik en Suzan Terweij je mee in de ervaringen van Parlan met de ombouw van grootschalige gesloten behandelgroepen tot kleinschalige open woonvormen. Aan de hand van een casus uit hun eigen werk, maken ze je deelgenoot van hun zoektocht naar goede zorg en ondersteuning van professionals in kleinschaligheid. Zij leggen o.a. uit in welke context de professionals werken, en hoe de teamsamenstelling eruit moet zien om gehechtheidsbevorderend te kunnen werken met de meest complexe doelgroep. Tevens ontdek je als deelnemer welke waarden en tradities binnen jouw organisatie bepalen hoe ondersteuning aan professionals wordt vorm gegeven.

Er is tijdens dit webinar aandacht voor de vele uitdagingen die kleinschalig werken met zich meebrengt en hoe je deze kan tackelen. Ook worden voorwaarden voor professionals en organisaties besproken om te komen tot een menswaardige begeleiding van kinderen en goede ondersteuning van professionals die werkzaam zijn in kleinschaligheid.
1. In het 1e deel van het webinar ligt de focus vooral op de bestaande wetenschappelijke-, praktijk-, en ervaringskennis over wat het werken in kleinschaligheid vraagt van professionals, teams en organisaties.
2. In het 2e deel gaan we dieper in op de specifieke context en praktijkervaringen van de kleinschalige open woonvormen van Parlan. Hierbij wordt ingegaan op praktische aspecten van het vormgeven van een positief werkklimaat in kleinschaligheid. Je krijgt tips en concrete handvatten die je direct kunt inzetten in je dagelijkse praktijk.

AANMELDEN?

Om je aan te melden, ga naar de website van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland.