Opbrengsten project “samen de handen ineen voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Opbrengsten project “samen de handen ineen voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

Actueel Nieuws Algemeen

Van 2019-2021 sloeg een aantal Hogescholen en zorginstellingen de handen ineen. De opbrengst van het project ‘Samen de handen in een voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen’? Nieuwe onderwijsmaterialen voor de reflectieve professional.

De samenwerking van een aantal hogescholen*, het UMCG, Stichting Alexander en het NJI, leidde in 2021 tot nieuwe vormen van (blended) onderwijs. Ze vertaalden de meest actuele ervarings-, praktijk- en wetenschappelijke kennis op het gebied van hulpverlening aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen naar deze nieuwe manieren.

Werkkaarten en een roadmap
Het belangrijkste doel van deze nieuwe onderwijsmaterialen was dat het bijdraagt aan ‘de reflectieve professional”. Daarvoor zijn de werkkaarten, kennisclips, een serious game (SG) ontwikkeld. Hoe je dit kunt implementeren, lees je in de roadmap.

De werkkaarten en kennisclips zet je in om een bepaalde kennisbasis te creëren. Daarnaast geven ze inzicht in het vertalen van de kennis naar vormen van onderwijs. De serious game leert (toekomstige) professionals vaardigheden aan zoals meervoudig alliëren, positioneren en engageren. Op deze manier worden professionals zich bewust van de manier waarop hij keuzes maakt.

Factsheet en docentenhandeleiding
Bekijk de FACTSHEET waarin de onderwijsmaterialen kort toegelicht worden qua inhoud en gebruik binnen het onderwijs.
In de docentenhandreiking staat hoe de onderwijsmaterialen ingezet kunnen worden.

MEER WETEN?
In de periode van 1 september 2021 tot augustus 2022 worden de ontwikkelde onderwijsmaterialen verder verspreid, geborgd en geïmplementeerd. Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in de onderwijsmaterialen, neem dan contact op met de projectleider Els Evenboer (k.e.evenboer@windesheim.nl).

 

*Hogeschool Windesheim, NHL Stenden hogeschool, de HAN en Fontys.