Wat kunnen we preventief doen aan ‘early life stress?’

Wat kunnen we preventief doen aan ‘early life stress?’

Actueel Nieuws Algemeen

Menno Reijneveld, hoogleraar sociale geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen en de projectleider van C4Youth, was dit jaar ambassadeur van het congres Jeugd in Onderzoek. Hij gaf op het congres een masterclass over vroegsignalering van “early life stress”.

Stress, gericht op vroegsignalering en -behandeling

Stress hoeft geen probleem hoeft te zijn voor de ontwikkeling van een kind. Het gaat erom hoe ouders en kinderen omgaan met stressvolle situaties, zoals ruzies in het gezin of geldgebrek. Ouders kunnen door stress bijvoorbeeld minder sensitief zijn voor het kind.

 

 

Hulpverleners kunnen ouders helpen om ook in stresssituaties beter te luisteren en kijken naar het kind. Een goede hechting tussen ouders en kind is immers cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het kind. Daarom is vroegsignalering belangrijk. Als de jeugdgezondheidszorg kinderen al vroeg kan verwijzen naar de jeugdhulp is dat een enorm pluspunt. In Nederland hebben we de consultatiebureaus, de schoolartsen en natuurlijk de docenten op school. De zorgstructuur ligt er al, alleen weten we elkaar nog niet altijd te vinden.

Innovaties

Reijneveld vertelt in zijn masterclass over specifieke innovaties voor het omgaan met stress. Hij vertelt onder meer over SamenStarten, een methode die wordt gebruikt in de jeugdgezondheidszorg. ‘Deze methode is een prima vorm voor vroegdetectie binnen de jeugdhulp. Mijn ervaring is dat professionals in het veld graag willen kijken of de hulp beter kan. Ik denk dat mensen uit de jeugdhulp openstaan voor nieuwe methodes. Uiteindelijk willen zij dat wat zij doen ook daadwerkelijk helpt.’
‘Professionals die hun vak serieus nemen, willen op de hoogte zijn van de ‘state of the art’, de nieuwste kennis. Kennis uit onderzoek komt niet uit de lucht vallen, maar is vrijwel altijd gemotiveerd of geïnspireerd door een vraag of aanpak uit de praktijk. Daarom is Jeugd in Onderzoek ook zo belangrijk. Wetenschap en de praktijk vinden elkaar én leren van elkaar.’