Hoe kunnen we schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren voorkomen?

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Op dinsdag 27 mei vond de tweede bijeenkomst plaats van het atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’. Deze bijeenkomst volgde na een uitgebreide inventarisatie van bestaande kennis rondom schoolverzuim en schooluitval en gesprekken met professionals uit het veld, jongeren en ouders. Het doel van de bijeenkomst was om de opgedane inzichten naast elkaar te leggen en samen na te denken over waar we kansen tot experiment zien, met als uiteindelijk doel om schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren te voorkomen.

lees verder
Webinar ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’ op dinsdag 6 juli

Webinar VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op dinsdag 6 juli van 15.00 tot 17.00 uur organiseert het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK) een webinar rond de première van de film ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’. Tijdens het webinar wordt de film gepresenteerd, waarna een panelgesprek volgt met twee ervaringsdeskundigen en twee jeugdprofessionals. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit webinar!

lees verder
SAVE-THE-DATE: 6 juli 2021 Webinar ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’

Webinar Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK organiseert op dinsdag 6 juli van 15.00u tot 17.00u een Webinar rond de première van de film ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’. Sahar Nazar groeide op in een onveilige situatie en werd uit huis geplaatst. Hoe heeft zij dit beleefd? Wat heeft dit met haar gedaan? In de film gaat Sahar hierover in gesprek met een jeugdhulpprofessional. Na vertoning van de film volgt een panelgesprek met ervaringsdeskundigen (waaronder Sahar) en professionals onder leiding van Mirjam Wijnja, social designer en voormalig jeugdhulpverlener.

lees verder
Training Schaduwkanten van ouderschap

Nieuws VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Ben jij een (jeugdhulp)professional en ben je werkzaam met jongeren en ouders? Dan is deze training misschien iets voor jou! Het Regionale Leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK) en de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland verzorgen eind 2021 een driedaagse training waarin je leert om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met ouders, kinderen en jongeren over wat hen bezighoudt.

lees verder
Werkzame elementen ter preventie van kindermishandeling

Nieuws Algemeen

Binnen C4Youth maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande kennis rondom gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Samen met jongeren, ouders, onderzoekers, professionals en opleiders kijken we wat er nodig is om die kennis te benutten in de dagelijkse praktijk. Een mooi voorbeeld van actuele kennis rondom veilig en thuis opgroeien zijn de resultaten van het consortium Vroegpreventieve interventies Kindermishandeling.

lees verder
Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ van start!

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Het kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ is van start! In twee bijeenkomsten op 5 februari en 11 maart hebben de deelnemers vanuit onderzoek, praktijk en beleid samen nagedacht over hoe ze het kennis- en leeratelier willen inrichten. Er werden vraagstukken geïnventariseerd rondom de 0-doelstellingen waarop we ons binnen het atelier richten: 0-uithuisplaatsingen & 0-ouders, omstanders en professionals zijn handelingsverlegen.

lees verder
Kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van start!

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ is van start! Op 4 maart 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst dachten verschillende deelnemers vanuit onderzoek, praktijk en beleid samen na over hoe de volgende 0-doelstellingen bereikt konden worden: 0-schooluitval & 0-kinderen en ouders die niet de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben op de plek waar ze leven.
De focus lag in deze bijeenkomst vooral op de eerste 0-doelstelling.

lees verder
Monitoren jeugdtransformatie is flinke kluif

Publicatie Monitoring transformatie zorg voor Jeugd

Eerder berichtten we op deze website al over de resultaten van het project Monitoring van de transformatie (‘Is de beweging naar voren al zichtbaar?’) Het magazine & online platform ‘Binnenlands Bestuur’ interviewde drie betrokkenen bij dit onderzoek, namelijk Johan Hamster (wethouder gemeente Stadskanaal), Robert Heuving (beleidsmedewerker gemeente Stadskanaal) en Eddy de Tiège (onderzoeker C4Youth). De gemeente Stadskanaal bereikt met jeugdhulp die zonder indicatie kan worden gegeven, heel veel jongeren. Onduidelijk is of deze zogeheten ‘voorliggende voorzieningen’ het gebruik van specialistische voorzieningen voorkomen of afremmen. Het koppelen van data is een obstakel, zo blijkt uit het onderzoek. Maar het is wel cruciaal. Klik hier om naar de publicatie in Binnenlands Bestuur te gaan.

lees verder
Praten met ouders over de schaduwkanten van ouderschap: masterclass voor professionals in samenwerking met ervaringsdeskundigen

Masterclass VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Wat hebben professionals nodig om het gesprek met ouders over onveilig opgroeien te voeren? Hoe trek je zo’n gesprek uit de duisternis en hoe normaliseer je het? Het gesprek over opgroeiende kinderen in situaties waar het ingewikkeld is, is vaak lastig. Hoe kunnen professionals ouders aanmoedigen om erover te praten en hulp te zoeken? Het leernetwerk VONK Veilig opgroeien ontwikkelde hiervoor een masterclass. ZonMw stelt voor deze masterclass kennisvouchers van maximaal 10.000 euro beschikbaar, die in samenwerking met de aanbieders eenvoudig kunnen worden aangevraagd.

lees verder
Masterclass versterken schoolbegeleiding voor jongeren met psychische problemen in het voortgezet onderwijs

Masterclass Algemeen

Hoe kunnen professionals in het voortgezet onderwijs jongeren met psychische of cognitieve problemen zo goed mogelijk begeleiden? Promovenda Lindy Beukema van het UMCG/ Gezondheidswetenschappen deed hier de afgelopen jaren onderzoek naar en ontwikkelde een masterclass waarmee professionals hun gedragsrepertoire kunnen vergroten en hun methodisch handelen kunnen verbeteren.

lees verder