Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ is goed op stoom!

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Op 9 september jl. kwamen de deelnemers van het atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ voor de vijfde keer bij elkaar, sinds de start op 5 februari 2021. Voor het eerst konden we elkaar fysiek ontmoeten! We blikten terug op de stappen die we inmiddels samen hebben doorlopen en maken van daaruit plannen voor toekomstige stappen. De focus ligt in dit atelier op wat het betekent om ouders en kinderen werkelijk serieus te nemen in het proces van een eventuele uithuisplaatsing. En wat is de rol hierbij van een goede verklarende probleem- en krachtenanalyse?

lees verder
C4Youth zoekt een ondersteuner!

Nieuws Algemeen

In ons projectteam is per 1 december’21 een vacature voor een ondersteuner (0.3fte) die affiniteit heeft communicatie & implementatie. Deze nieuwe collega speelt een rol in het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten en in de informatievoorziening, communicatie over en implementatie van de resultaten van kennis- en leerateliers. De medewerker heeft een proactieve rol, denkt mee en ondersteunt de lopende processen.

lees verder
Wil jij je vakbekwaamheid vergroten? Laat je dan raken!

Webinar VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op 24 september pitchen we op de ‘Dag van de jeugdprofessional’ vanuit leernetwerk Veilig opgroeien VONK onze visie op het vergroten van je vakmanschap door je te laten raken door de verhalen van ervaringsdeskundigen. In onze visie zijn de perspectieven en ervaringen van zorgvragers een onmisbare bron voor leren en reflectie in de jeugdhulpverlening. ‘Eerst mens, dan professional’ is de boodschap die de ervaringsdeskundigen in de VONK-films keer op keer naar voren brengen. Een pleidooi voor professionele nabijheid.

lees verder
Gevraagd: ouders die mee willen denken over oplossingen om schoolverzuim en -uitval tegen te gaan op dinsdag 14 september van 19.30 tot 21.00 uur

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening'' project participatie

Ben je een ouder met kinderen in ongeveer de middelbare schoolleeftijd (10 tot 18 jaar)? Wil je meedenken over het verminderen van schoolverzuim en schooluitval? Wij nodigen je uit om op dinsdag 14 september a.s. met ons na te denken over mogelijke oplossingen én hoe we deze kunnen testen.

lees verder
Film en Webinar ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’

Webinar VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op 6 juli 2021 heeft regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien VONK een Webinar georganiseerd rond de première van de film ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’. In de film komt Sahar aan het woord. Zij groeide op in een onveilige situatie en werd uit huis werd geplaatst. Hoe heeft zij dit beleefd? En wat heeft dit met haar gedaan? In de film gaat Sahar hierover in gesprek met een jeugdprofessional. Na afloop van de film is Mirjam Wijnja in gesprek gegaan met ervaringsdeskundigen Sahar en Marije (zij deed mee in de eerste film uit de serie ‘Leren van ouders’, deze film is hier terug te zien) en twee jeugdprofessionals over het thema van de film. Het hele Webinar is hieronder terug te zien.

lees verder
Hoe kunnen we schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren voorkomen?

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Op dinsdag 27 mei vond de tweede bijeenkomst plaats van het atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’. Deze bijeenkomst volgde na een uitgebreide inventarisatie van bestaande kennis rondom schoolverzuim en schooluitval en gesprekken met professionals uit het veld, jongeren en ouders. Het doel van de bijeenkomst was om de opgedane inzichten naast elkaar te leggen en samen na te denken over waar we kansen tot experiment zien, met als uiteindelijk doel om schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren te voorkomen.

lees verder
Webinar ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’ op dinsdag 6 juli

Webinar VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op dinsdag 6 juli van 15.00 tot 17.00 uur organiseert het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK) een webinar rond de première van de film ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’. Tijdens het webinar wordt de film gepresenteerd, waarna een panelgesprek volgt met twee ervaringsdeskundigen en twee jeugdprofessionals. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit webinar!

lees verder
SAVE-THE-DATE: 6 juli 2021 Webinar ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’

Webinar Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK organiseert op dinsdag 6 juli van 15.00u tot 17.00u een Webinar rond de première van de film ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’. Sahar Nazar groeide op in een onveilige situatie en werd uit huis geplaatst. Hoe heeft zij dit beleefd? Wat heeft dit met haar gedaan? In de film gaat Sahar hierover in gesprek met een jeugdhulpprofessional. Na vertoning van de film volgt een panelgesprek met ervaringsdeskundigen (waaronder Sahar) en professionals onder leiding van Mirjam Wijnja, social designer en voormalig jeugdhulpverlener.

lees verder
Training Schaduwkanten van ouderschap

Nieuws VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Ben jij een (jeugdhulp)professional en ben je werkzaam met jongeren en ouders? Dan is deze training misschien iets voor jou! Het Regionale Leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK) en de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland verzorgen eind 2021 een driedaagse training waarin je leert om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met ouders, kinderen en jongeren over wat hen bezighoudt.

lees verder
Werkzame elementen ter preventie van kindermishandeling

Nieuws Algemeen

Binnen C4Youth maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande kennis rondom gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Samen met jongeren, ouders, onderzoekers, professionals en opleiders kijken we wat er nodig is om die kennis te benutten in de dagelijkse praktijk. Een mooi voorbeeld van actuele kennis rondom veilig en thuis opgroeien zijn de resultaten van het consortium Vroegpreventieve interventies Kindermishandeling.

lees verder