Atelier Veilig en thuis opgroeien, wat hebben we gedaan en waar gaan we naar toe?

Nieuws Algemeen Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Atelier Veilig en thuis opgroeien, waar staan we nu?
Veilig en thuis opgroeien is meer dan ooit een actueel thema. En in ons atelier zijn we daarvan goed bewust. Het thema is complex, de weg naar de oplossing ook. We nemen jullie graag mee in waar we nu staan. Lees Atelier Veilig en Thuis opgroeien_waar staan we_april 2022 (opent een pdf) wat we tot nu toe hebben gedaan en waar we nu staan.

lees verder
Schoolverzuim en schooluitval, een complex probleem gezamenlijk oplossen

Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening'' project participatie

0 op de teller? Als het om schooluitval en schoolverzuim gaat zeker, wat C4Youth betreft. Het aantal jongeren dat verzuimt van school of thuiszit is onverminderd hoog. Sinds 2020 onderzoeken wij samen met ouders, jongeren leerkrachten, beleidsmakers en hulpverleners wat er gedaan kan worden om het tij te keren. Door middel van participatief actieonderzoek wordt de stem van alle betrokkenen gehoord en meegenomen in de volgende stap.

lees verder
Fijne feestdagen!

Film Algemeen

We wensen jullie mooie feestdagen en dat we elkaar weer gaan ontmoeten in 2022. Namens het hele C4Youth team.

lees verder
Welke problemen van jongeren vergroten de kans op voortijdig schoolverlaten?

Publicatie Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Het CBS (2021) onderzocht welke problemen van de jongeren en hun ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten (vsv). Zij deed dit bij drie groepen: VO, mbo niveau 2-4 en de mbo entreeopleiding. Een belangrijke conclusie is dat in alle drie de groepen psychosociale problemen bij jongeren zowel sterk samenhangen met voortijdig schoolverlaten als vaak voorkomen bij vsv’ers. In het vo en mbo niveau 2-4 spelen ook psychosociale problemen bij de moeder een belangrijke rol. Naast psychosociale problemen hangen in alle drie de groepen problemen op het gebied van criminaliteit bij de jongere zelf sterk samen met de kans op vsv. Maar dit komt minder vaak voor dan psychosociale problemen.

lees verder
Hoe voorkomen we schooluitval en bieden we hulp en zorg op de juiste plek?

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

In het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van C4Youth wordt gewerkt aan het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval. Ook wil het atelier ervoor zorgen dat kinderen en ouders de hulp en zorg krijgen op de plek waar ze leven. Samen met bijna 20 partners uit praktijk, onderzoek, beleid, onderwijs en niet te vergeten jongeren en ouders zelf, werken we aan deze doelen. Sinds de start in maart 2020 hebben we bestaande kennis rondom schooluitval en schoolverzuim verzameld via drie routes: literatuuronderzoek, gesprekken met professionals uit het veld en met jongeren en ouders. Via deze routes inventariseerden we ook kansen en oplossingsrichtingen om schooluitval en schoolverzuim te voorkomen.

lees verder
SAVE-THE-DATE: 25 januari 2022 VONK-bijeenkomst ‘Laat je raken!’ Over de relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid

Bijeenkomst Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK organiseert op dinsdag 25 januari van 14.30u tot 17.00u een ONLINE bijeenkomst over de relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid, met als titel ‘Laat je raken!’. Deze bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 30 november, maar omdat we denken dat elkaar ‘live’ treffen belangrijk is voor deze thematiek hebben we hem verplaatst.

lees verder
Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ is goed op stoom!

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Op 9 september jl. kwamen de deelnemers van het atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ voor de vijfde keer bij elkaar, sinds de start op 5 februari 2021. Voor het eerst konden we elkaar fysiek ontmoeten! We blikten terug op de stappen die we inmiddels samen hebben doorlopen en maken van daaruit plannen voor toekomstige stappen. De focus ligt in dit atelier op wat het betekent om ouders en kinderen werkelijk serieus te nemen in het proces van een eventuele uithuisplaatsing. En wat is de rol hierbij van een goede verklarende probleem- en krachtenanalyse?

lees verder