Welke problemen van jongeren vergroten de kans op voortijdig schoolverlaten?

Publicatie Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Het CBS (2021) onderzocht welke problemen van de jongeren en hun ouders het sterkst samenhangen met voortijdig schoolverlaten (vsv). Zij deed dit bij drie groepen: VO, mbo niveau 2-4 en de mbo entreeopleiding. Een belangrijke conclusie is dat in alle drie de groepen psychosociale problemen bij jongeren zowel sterk samenhangen met voortijdig schoolverlaten als vaak voorkomen bij vsv’ers. In het vo en mbo niveau 2-4 spelen ook psychosociale problemen bij de moeder een belangrijke rol. Naast psychosociale problemen hangen in alle drie de groepen problemen op het gebied van criminaliteit bij de jongere zelf sterk samen met de kans op vsv. Maar dit komt minder vaak voor dan psychosociale problemen.

lees verder
Hoe voorkomen we schooluitval en bieden we hulp en zorg op de juiste plek?

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

In het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van C4Youth wordt gewerkt aan het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval. Ook wil het atelier ervoor zorgen dat kinderen en ouders de hulp en zorg krijgen op de plek waar ze leven. Samen met bijna 20 partners uit praktijk, onderzoek, beleid, onderwijs en niet te vergeten jongeren en ouders zelf, werken we aan deze doelen. Sinds de start in maart 2020 hebben we bestaande kennis rondom schooluitval en schoolverzuim verzameld via drie routes: literatuuronderzoek, gesprekken met professionals uit het veld en met jongeren en ouders. Via deze routes inventariseerden we ook kansen en oplossingsrichtingen om schooluitval en schoolverzuim te voorkomen.

lees verder
SAVE-THE-DATE: 25 januari 2022 VONK-bijeenkomst ‘Laat je raken!’ Over de relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid

Bijeenkomst Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK organiseert op dinsdag 25 januari van 14.30u tot 17.00u een ONLINE bijeenkomst over de relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid, met als titel ‘Laat je raken!’. Deze bijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 30 november, maar omdat we denken dat elkaar ‘live’ treffen belangrijk is voor deze thematiek hebben we hem verplaatst.

lees verder
Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ is goed op stoom!

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Op 9 september jl. kwamen de deelnemers van het atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ voor de vijfde keer bij elkaar, sinds de start op 5 februari 2021. Voor het eerst konden we elkaar fysiek ontmoeten! We blikten terug op de stappen die we inmiddels samen hebben doorlopen en maken van daaruit plannen voor toekomstige stappen. De focus ligt in dit atelier op wat het betekent om ouders en kinderen werkelijk serieus te nemen in het proces van een eventuele uithuisplaatsing. En wat is de rol hierbij van een goede verklarende probleem- en krachtenanalyse?

lees verder
C4Youth zoekt een ondersteuner!

Nieuws Algemeen

In ons projectteam is per 1 december’21 een vacature voor een ondersteuner (0.3fte) die affiniteit heeft communicatie & implementatie. Deze nieuwe collega speelt een rol in het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten en in de informatievoorziening, communicatie over en implementatie van de resultaten van kennis- en leerateliers. De medewerker heeft een proactieve rol, denkt mee en ondersteunt de lopende processen.

lees verder
Wil jij je vakbekwaamheid vergroten? Laat je dan raken!

Webinar VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op 24 september pitchen we op de ‘Dag van de jeugdprofessional’ vanuit leernetwerk Veilig opgroeien VONK onze visie op het vergroten van je vakmanschap door je te laten raken door de verhalen van ervaringsdeskundigen. In onze visie zijn de perspectieven en ervaringen van zorgvragers een onmisbare bron voor leren en reflectie in de jeugdhulpverlening. ‘Eerst mens, dan professional’ is de boodschap die de ervaringsdeskundigen in de VONK-films keer op keer naar voren brengen. Een pleidooi voor professionele nabijheid.

lees verder
Gevraagd: ouders die mee willen denken over oplossingen om schoolverzuim en -uitval tegen te gaan op dinsdag 14 september van 19.30 tot 21.00 uur

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening'' project participatie

Ben je een ouder met kinderen in ongeveer de middelbare schoolleeftijd (10 tot 18 jaar)? Wil je meedenken over het verminderen van schoolverzuim en schooluitval? Wij nodigen je uit om op dinsdag 14 september a.s. met ons na te denken over mogelijke oplossingen én hoe we deze kunnen testen.

lees verder
Film en Webinar ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’

Webinar VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op 6 juli 2021 heeft regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien VONK een Webinar georganiseerd rond de première van de film ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’. In de film komt Sahar aan het woord. Zij groeide op in een onveilige situatie en werd uit huis werd geplaatst. Hoe heeft zij dit beleefd? En wat heeft dit met haar gedaan? In de film gaat Sahar hierover in gesprek met een jeugdprofessional. Na afloop van de film is Mirjam Wijnja in gesprek gegaan met ervaringsdeskundigen Sahar en Marije (zij deed mee in de eerste film uit de serie ‘Leren van ouders’, deze film is hier terug te zien) en twee jeugdprofessionals over het thema van de film. Het hele Webinar is hieronder terug te zien.

lees verder
Hoe kunnen we schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren voorkomen?

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Op dinsdag 27 mei vond de tweede bijeenkomst plaats van het atelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’. Deze bijeenkomst volgde na een uitgebreide inventarisatie van bestaande kennis rondom schoolverzuim en schooluitval en gesprekken met professionals uit het veld, jongeren en ouders. Het doel van de bijeenkomst was om de opgedane inzichten naast elkaar te leggen en samen na te denken over waar we kansen tot experiment zien, met als uiteindelijk doel om schoolverzuim- en schooluitval onder jongeren te voorkomen.

lees verder
Webinar ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’ op dinsdag 6 juli

Webinar VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op dinsdag 6 juli van 15.00 tot 17.00 uur organiseert het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK) een webinar rond de première van de film ‘Leren van ouders: het verhaal van Sahar’. Tijdens het webinar wordt de film gepresenteerd, waarna een panelgesprek volgt met twee ervaringsdeskundigen en twee jeugdprofessionals. Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit webinar!

lees verder