Werkzame elementen ter preventie van kindermishandeling

Nieuws Algemeen

Binnen C4Youth maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande kennis rondom gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Samen met jongeren, ouders, onderzoekers, professionals en opleiders kijken we wat er nodig is om die kennis te benutten in de dagelijkse praktijk. Een mooi voorbeeld van actuele kennis rondom veilig en thuis opgroeien zijn de resultaten van het consortium Vroegpreventieve interventies Kindermishandeling.

lees verder
Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ van start!

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Het kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ is van start! In twee bijeenkomsten op 5 februari en 11 maart hebben de deelnemers vanuit onderzoek, praktijk en beleid samen nagedacht over hoe ze het kennis- en leeratelier willen inrichten. Er werden vraagstukken geïnventariseerd rondom de 0-doelstellingen waarop we ons binnen het atelier richten: 0-uithuisplaatsingen & 0-ouders, omstanders en professionals zijn handelingsverlegen.

lees verder
Kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ van start!

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Het kennis- en leeratelier ‘Samenhang preventie en hulpverlening’ is van start! Op 4 maart 2021 vond de eerste bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst dachten verschillende deelnemers vanuit onderzoek, praktijk en beleid samen na over hoe de volgende 0-doelstellingen bereikt konden worden: 0-schooluitval & 0-kinderen en ouders die niet de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben op de plek waar ze leven.
De focus lag in deze bijeenkomst vooral op de eerste 0-doelstelling.

lees verder
Monitoren jeugdtransformatie is flinke kluif

Publicatie Monitoring transformatie zorg voor Jeugd

Eerder berichtten we op deze website al over de resultaten van het project Monitoring van de transformatie (‘Is de beweging naar voren al zichtbaar?’) Het magazine & online platform ‘Binnenlands Bestuur’ interviewde drie betrokkenen bij dit onderzoek, namelijk Johan Hamster (wethouder gemeente Stadskanaal), Robert Heuving (beleidsmedewerker gemeente Stadskanaal) en Eddy de Tiège (onderzoeker C4Youth). De gemeente Stadskanaal bereikt met jeugdhulp die zonder indicatie kan worden gegeven, heel veel jongeren. Onduidelijk is of deze zogeheten ‘voorliggende voorzieningen’ het gebruik van specialistische voorzieningen voorkomen of afremmen. Het koppelen van data is een obstakel, zo blijkt uit het onderzoek. Maar het is wel cruciaal. Klik hier om naar de publicatie in Binnenlands Bestuur te gaan.

lees verder
Praten met ouders over de schaduwkanten van ouderschap: masterclass voor professionals in samenwerking met ervaringsdeskundigen

Masterclass VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Wat hebben professionals nodig om het gesprek met ouders over onveilig opgroeien te voeren? Hoe trek je zo’n gesprek uit de duisternis en hoe normaliseer je het? Het gesprek over opgroeiende kinderen in situaties waar het ingewikkeld is, is vaak lastig. Hoe kunnen professionals ouders aanmoedigen om erover te praten en hulp te zoeken? Het leernetwerk VONK Veilig opgroeien ontwikkelde hiervoor een masterclass. ZonMw stelt voor deze masterclass kennisvouchers van maximaal 10.000 euro beschikbaar, die in samenwerking met de aanbieders eenvoudig kunnen worden aangevraagd.

lees verder
Masterclass versterken schoolbegeleiding voor jongeren met psychische problemen in het voortgezet onderwijs

Masterclass Algemeen

Hoe kunnen professionals in het voortgezet onderwijs jongeren met psychische of cognitieve problemen zo goed mogelijk begeleiden? Promovenda Lindy Beukema van het UMCG/ Gezondheidswetenschappen deed hier de afgelopen jaren onderzoek naar en ontwikkelde een masterclass waarmee professionals hun gedragsrepertoire kunnen vergroten en hun methodisch handelen kunnen verbeteren.

lees verder
Wat zijn de werkzame elementen van interventies voor gezinnen met multiproblematiek?

Animatie Algemeen

Op donderdag 26 november vond het, door ZonMw georganiseerde, afsluitende symposium plaats van alle consortia die zich richtten op werkzame elementen van jeugdinterventies. Het consortium zware opvoedproblemen en multiproblematiek presenteerde daar de resultaten van door hen uitgevoerd onderzoek naar werkzame elementen in de hulp aan gezinnen met complexe problemen. Zij keken naar de inhoud van interventies voor deze doelgroep, de overeenkomsten en verschillen tussen die interventies en de effectiviteit van elementen die binnen de interventies werden aangeboden. In onderstaand animatiefilmpje lichten zij in acht minuten toe hoe het onderzoek precies is uitgevoerd en wat de bevindingen zijn.

lees verder
Nieuwe film & podcasts in de serie De schaduwkanten van ouderschap deel 2: ‘Leren van ouders’

Nieuws project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De ervaringen van (jonge) ouders met onveilig opgroeien zijn waardevol voor andere ouders en professionals. Elk verhaal is anders, elke situatie verloopt anders. In elk verhaal zitten momenten waarvan betrokkenen denken dat het anders had kunnen lopen. Dat ze zelf, hun omgeving of een professional in had kunnen grijpen. Iets had kunnen zeggen of iets had kunnen doen wat invloed had gehad op de situatie. In de film ‘Leren van ouders’ benoemt Marije de momenten die voor haar het verschil hebben gemaakt. Marije, een jonge moeder, vertelt over haar onveilige jeugd en hoe ze na een uithuisplaatsing haar weg heeft gevonden. Met haar voogd uit die tijd kijkt ze terug naar die periode.

lees verder
Uitnodiging Live Webinar: ‘Wat jij kan doen’ Vrijdag 13 november 9.15 uur – 11.30 uur

Nieuws VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De gemeente Groningen en het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien VONK organiseren op vrijdag 13 november het live Webinar ‘Wat jij kan doen’, waarbij ook de film ‘Leren van Ouders’ wordt gelanceerd. Deze film is deel 2 van de serie ‘De schaduwkanten van ouderschap’. In de bijlage vind je achtergrondinformatie over de Webinar en de film.

lees verder
Inbreng van jongeren en hun ouders cruciaal voor goede jeugdhulp

Publicatie project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De jeugdhulpverlener kan zijn vakmanschap vergroten met de ervaringen, kennis en ideeën van de kinderen, jongeren en ouders die om hulp vragen. Je kunt als zorgprofessional niet weten of wat je doet echt effectief is als je het perspectief van de zorgvrager niet kent.

lees verder