VONK! Regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien

Feitenblad VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

VONK is een regionaal leernetwerk dat (nieuwe) kennis en expertise op het thema Veilig opgroeien verbindt en samenbrengt. VONK is een krachtige aanvulling op formeel leren omdat de ruimte voor verdieping en reflectie in de dagelijkse werkomgeving vaak ontbreekt. VONK is een initiatief van het Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling en de Academische Werkplaats Jeugd C4Youth.

lees verder
De doelgroep weet het beter

Nieuws Algemeen project participatie

In Groningen zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe jeugdmonitor. In plaats van met een groep onderzoekers een opzet te maken waarin staat hoe we ‘de stand van de jeugd’ kunnen meten, hebben we de vraag ‘ hoe kunnen we zien hoe het gaat met kinderen en jongeren’ gesteld aan kinderen, jongeren en ouders.

lees verder
Pleidooi voor het betrekken van ouders en jongeren bij het verbeteren van de jeugdhulp.

Nieuws Algemeen

Marieke Nanninga en Lucienne van Eijk schreven naar aanleiding van het proefschrift van Marieke Nanninga (‘Children’s and adolescents’ enrolment in psychosocial care: determinants, expected barriers, and outcomes’) een pleidooi voor participatie van ouders en jongeren bij onderzoek naar de verbetering van de jeugdhulp voor het platform Sociale Vraagstukken.

lees verder
“Behoefte aan onderzoek en kennis is enorm”

Nieuws Algemeen

Voor de website ‘’Gemeenten van de toekomst’’ werd Mattias Gijsbertsen (wethouder Sociale Zaken en Jeugd) geïnterviewd over de rol van de Academische Werkplaats C4Youth binnen de provincie Groningen.

lees verder
Kennis over effectieve jeugdhulp op één plek

Nieuws Algemeen

De dertien academische werkplaatsen jeugd en ZonMw lanceren – tijdens de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein op 24 september 2018 – met trots Werkplaatsenjeugd.nl. Dé plek die je inspireert door nieuwe kennis waarmee je in jouw regio de jeugdhulp effectiever kunt maken.

lees verder
Vroege aanpak van psychosociale problemen bij kinderen is belangrijk

Nieuws Algemeen

‘Vrij veel kinderen hebben in meer of mindere mate psychosociale problemen. Een preventieve én vroege aanpak voorkomt grote problemen op latere leeftijd.’ Menno Reijneveld is hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het UMC Groningen, en één van de projectleiders van C4Youth. Hij ziet dat de jeugdgezondheidszorg (JGZ) al grote stappen heeft gezet in het signaleren en helpen van kinderen met psychosociale problemen.

lees verder
Congres 27 juni: Maken we samen het verschil?

Nieuws Algemeen Versterking basisondersteuning

Op 27 juni organiseerden Jeugdbescherming Noord, Elker en Het Poortje een congres over samenwerken in de Jeugdhulp. Tijdens het congres, bedoeld voor medewerkers van wij(k)teams in Noord-Nederland en van andere instanties betrokken bij de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, werden de deelnemers flink uitgedaagd. Er werd met elkaar gesproken over hoe de samenwerking nog beter kan verlopen. Ook werd er gezocht naar concrete oplossingen naar hoe op het juiste moment benodigde expertise ingezet kan worden.

lees verder
C4Youth van start in drie pilotgemeenten

Nieuws Monitoring transformatie zorg voor Jeugd Versterking basisondersteuning

C4Youth inventariseerde in mei en juni 2016 in de 23 Groningse gemeenten hoe de ‘basisondersteuning jeugd’ op dat moment werd uitgevoerd. Dat leverde een globaal beeld op van wat gaat goed gaat en wat beter kan. Om vervolgens meer de diepte in te kunnen gaan is C4Youth een pilot met drie gemeenten gestart. Experimenteren en verbeteren staan daarin centraal. De belangstelling voor deelname aan de pilot bleek groot: maar liefst 11 gemeenten meldden zich aan. Op basis van een aantal criteria, waaronder provinciale spreiding, type team, stedelijk/platteland en (bestuurlijk en uitvoerend) draagvlak heeft C4Youth gekozen voor de volgende drie pilotgemeenten:

lees verder