Uitnodiging VONK werksessie ‘Ketensamenwerking, hoe overleef ik in de jungle?’ DEEL 2

Nieuws VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op dinsdag 18 juni van 14.30u tot 17.30u vindt de tweede themabijeenkomst van het regionale leernetwerk VONK plaats, gericht op het samenwerken in de keten, in het bijzonder regie en mandaat hierbij. Ben je werkzaam in de jeugdhulp, houd je je bezig met de veiligheid van kinderen en vind je dat hierin nog wel wat te leren valt? Meld je dan aan voor deze werksessie!

lees verder
Filmmakers zoeken ouders!

Nieuws Algemeen project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

‘It takes a village to raise a child’. Een uitdrukking die goed weergeeft dat het grootbrengen van kinderen een complexe aangelegenheid is. Kinderen krijgen en opvoeden is overal aan de orde van de dag. Wij als ouders doen dat vaak zelf en alleen.

lees verder
Uitnodiging VONK werksessie ‘Ketensamenwerking, hoe overleef ik in de jungle?’

Nieuws VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Op 19 maart van 15 uur tot 17 uur is op de Hanzehogeschool de eerste themabijeenkomst van het regionale leernetwerk VONK, gericht op het samenwerken in de keten, in het bijzonder regie en mandaat hierbij. Ben je werkzaam in de jeugdhulp, houd je je bezig met de veiligheid van kinderen en vind je dat hierin nog wel wat te leren valt? Meld je dan aan voor deze werksessie!

lees verder
VONK! Regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien

Feitenblad VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

VONK is een regionaal leernetwerk dat (nieuwe) kennis en expertise op het thema Veilig opgroeien verbindt en samenbrengt. VONK is een krachtige aanvulling op formeel leren omdat de ruimte voor verdieping en reflectie in de dagelijkse werkomgeving vaak ontbreekt. VONK is een initiatief van het Lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling en de Academische Werkplaats Jeugd C4Youth.

lees verder
De doelgroep weet het beter

Nieuws Algemeen project participatie

In Groningen zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe jeugdmonitor. In plaats van met een groep onderzoekers een opzet te maken waarin staat hoe we ‘de stand van de jeugd’ kunnen meten, hebben we de vraag ‘ hoe kunnen we zien hoe het gaat met kinderen en jongeren’ gesteld aan kinderen, jongeren en ouders.

lees verder
Pleidooi voor het betrekken van ouders en jongeren bij het verbeteren van de jeugdhulp.

Nieuws Algemeen

Marieke Nanninga en Lucienne van Eijk schreven naar aanleiding van het proefschrift van Marieke Nanninga (‘Children’s and adolescents’ enrolment in psychosocial care: determinants, expected barriers, and outcomes’) een pleidooi voor participatie van ouders en jongeren bij onderzoek naar de verbetering van de jeugdhulp voor het platform Sociale Vraagstukken.

lees verder
“Behoefte aan onderzoek en kennis is enorm”

Nieuws Algemeen

Voor de website ‘’Gemeenten van de toekomst’’ werd Mattias Gijsbertsen (wethouder Sociale Zaken en Jeugd) geïnterviewd over de rol van de Academische Werkplaats C4Youth binnen de provincie Groningen.

lees verder