SAVE THE DATE: 12 april 16:00 – 17:00 uur Webinar ‘Seksuele gezondheid van kinderen in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek’

Webinar Algemeen VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

Word jij als ambulante gezinshulpverlener in gezinnen met meervoudige en complexe problematiek regelmatig geconfronteerd met het thema seksualiteit, maar vind je het lastig om hier goed op in te spelen? Op welke wijze kun jij de seksuele gezondheid van gezinsleden op positieve wijze ondersteunen?

lees verder
Save the date – Maatwerk in actie

Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Doe jij ook mee?

De samenleving wordt steeds complexer. Hetzelfde geldt voor de problematiek die professionals tegenkomen in hun werk. Samen staan we voor de uitdaging om mensen hierin goed te ondersteunen.
Voor het overgrote deel van de inwoners volstaat ons systeem van wetten en regels. Echter, bij een klein deel van de mensen staan het beleid en de processen die bij dit systeem horen in de weg. Dan is er maatwerk nodig. Daarmee kan de meest passende oplossing toch geboden worden.
Door samen te leren wat wel en niet werkt, kunnen we aanpassingen doen in ons huidige systeem. Zo gebruiken we maatwerk als spiegel voor het sociaal domein en kunnen we inwoners beter ondersteunen.

lees verder
“Versterk bestaande interventies”

Nieuws Algemeen

Versterk de effectieve elementen van bestaande interventies voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. En sluit daarbij aan bij de voorkeuren van die gezinnen. Dat adviseert Loraine Visscher op basis van onderzoek waarop zij op 26 september promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

lees verder
Maak kennis met Maaike van Dam

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Ontmoet Maaike van Dam
Het C4Youth projectteam bestaat uit verschillende mensen. Wie is wie binnen C4Youth?
Maaike is projectleider participatie in het Atelier Veilig en Thuis opgroeien. Zij werkt als beleidsmedewerker Jeugd en onafhankelijk vertrouwenspersoon Jeugdhulp voor jongeren bij Zorgbelang Groningen.

lees verder
Een interview met Erik de Graaf

Nieuws Algemeen Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

In de kennis- en leerateliers van C4Youth zitten mensen uit het werkveld, uit verschillende organisaties en sectoren. Graag stellen we je voor aan Erik de Graaf, adjunct-directeur van het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad. Erik is deelnemer aan het atelier ‘Samenhang in preventie en hulpverlening’.  Hij kreeg het stokje overgedragen van Lonneke Schuringa met de vraag: hoe betrekt het Samenwerkingsverband de stem van ouders en jongeren? In dit interview vertelt Erik over het ‘Doorstarttraject’ en de (voorzichtige) eerste resultaten. Ook geeft hij zijn visie op de samenwerking tussen kennisinstituten en het VO-onderwijs.

lees verder
‘Betrek mij gewoon!’ Uitkomsten van casusonderzoek Ketenbreed Leren na intensieve, specialistische jeugdhulp

Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

In het project Ketenbreed Leren verzamelden Accare, Curium, HHS, Horizon (onderdeel van iHUB) gegevens voor een systematische analyse van intensieve, specialistische hulpverleningstrajecten. Wat kunnen we leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in jeugdhulp met verblijf?

lees verder
De verklarende analyse: Een gezamenlijke ‘werktheorie’ bij complexe zorgvragen

Publicatie Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening'' Atelier 'Veilig en thuis opgroeien' VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

In het atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ werkt C4Youth nauw samen met het Jeugd Expertisenetwerk Noord Nederland (JENN). Een goede verklarende analyse is essentieel in het proces van een mogelijke uithuisplaatsing; hierin hebben JENN en C4Youth dezelfde visie. Ook andere lokale samenwerkingspartners zijn tot deze conclusie gekomen en we hebben hier een gezamenlijk verhaal over geschreven:

lees verder
Jongeren aan het woord over wat werkt bij terugkeer na schooluitval 

Nieuws Atelier 'Samenhang preventie en hulpverlening''

Woensdag 28 september vertelden vijf jongeren tijdens een zogenaamd spiegelgesprek over hun ervaringen met schooluitval. Hoe verliep hun zoektocht naar perspectief en een route om terug te keren naar een betekenisvol leven? Ongeveer acht professionals vanuit het werkveld luisterden op de achtergrond mee over wat deze jongeren te vertellen hebben. Sanne Terpstra en Hermien Maarsingh (C4Youth projectleiders atelier Samenhang in preventie en hulpverlening) begeleidden dit spiegelgesprek.  

lees verder
Werkconferentie (live) over het thema ‘Serieus Nemen’ op 29 september.

Nieuws

Het C4Youth kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ organiseert deze werkconferentie samen met VONK. We werken samen met partners uit de provincie Drenthe.  

Deze bijeenkomst isbedoeldvoor jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, docenten, studenten en ervaringsdeskundige ouders & jongeren. 

lees verder