Nieuwe film & podcasts in de serie De schaduwkanten van ouderschap deel 2: ‘Leren van ouders’

Nieuwe film & podcasts in de serie De schaduwkanten van ouderschap deel 2: ‘Leren van ouders’

Actueel Film project participatie VONK Regionaal leernetwerk Veilig opgroeien

De ervaringen van (jonge) ouders met onveilig opgroeien zijn waardevol voor andere ouders en professionals. Elk verhaal is anders, elke situatie verloopt anders. In elk verhaal zitten momenten waarvan betrokkenen denken dat het anders had kunnen lopen. Dat ze zelf, hun omgeving of een professional in had kunnen grijpen. Iets had kunnen zeggen of iets had kunnen doen wat invloed had gehad op de situatie. In de film ‘Leren van ouders’ benoemt Marije de momenten die voor haar het verschil hebben gemaakt. Marije, een jonge moeder, vertelt over haar onveilige jeugd en hoe ze na een uithuisplaatsing haar weg heeft gevonden. Met haar voogd uit die tijd kijkt ze terug naar die periode.

Deze film ging in première tijdens de live Webinar ‘Wat jij kan doen’ op 13 november 2020, bij de start van de publiekscampagne van de Week tegen kindermishandeling 2020. De campagne richt zich op omstanders. De Webinar is terug te zien via ‘Wat jij kunt doen’. Hier vind je ook de podcasts ‘De Omstanders’ waarin Suzanne Kuik in gesprek gaat met verschillende deskundigen over het omstander-zijn van kindermishandeling en de impact en mogelijkheden daarvan.

De film & podcasts zijn weer te gebruiken voor onderwijsdoelen. We stellen het op prijs om je ervaringen hierover terug te horen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de projectleiders van VONK: Suzanne Kuik (s.n.kuik@pl.hanze.nl) of Lucienne van Eijk (L.M.van.eijk@umcg.nl).