Kloof tussen onderwijs & praktijk: opleiding tot sociaal werker moet verrijkt worden met praktische trainingen

Kloof tussen onderwijs & praktijk: opleiding tot sociaal werker moet verrijkt worden met praktische trainingen

Actueel Publicatie Algemeen

Hoe goed sluit de opleiding Social Work aan op het werken in een residentiele jeugdinstelling? Recent afgestudeerde sociaal werkers geven aan dat de theoretische kennis die zij tijdens hun opleiding opdeden zeer waardevol is, maar dat het nuttig en nodig is om meer praktische training te krijgen. Vooral op het gebied van het omgaan met ernstig probleemgedrag zoals agressie.

Daarnaast voelden de vers afgestudeerde sociaal werkers zich vaak slecht voorbereid op onderbezetting en het hoge personeelsverloop, de uitgebreide takenlijsten en de onregelmatige werktijden. Deze bevindingen impliceren de noodzaak om het curriculum te verrijken met praktische trainingen, bijvoorbeeld rollenspellen, om onderwijs en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten.

Hier vindt je de publicatie van Vera Verhage en collega’s.