Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ van start!

Kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ van start!

Actueel Nieuws Atelier 'Veilig en thuis opgroeien'

Het kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ is van start! In twee bijeenkomsten op 5 februari en 11 maart hebben de deelnemers vanuit onderzoek, praktijk en beleid samen nagedacht over hoe ze het kennis- en leeratelier willen inrichten. Er werden vraagstukken geïnventariseerd rondom de 0-doelstellingen waarop we ons binnen het atelier richten: 0-uithuisplaatsingen & 0-ouders, omstanders en professionals zijn handelingsverlegen.

Op 5 februari lag de focus op de eerste 0-doelstelling. De bijeenkomst leverde een overzicht op van vraagstukken die in de praktijk spelen rondom het voorkomen van uithuisplaatsingen. Op 11 maart werden deze vraagstukken verder verkend en geprioriteerd. De prioritering heeft geleid tot een voorlopige keuze voor de volgende drie vraagstukken:

  • Wat hebben kinderen/jongeren/ouders nodig om uithuisplaatsing te voorkomen?
    o.a. hoe zorgen we ervoor dat zij zich serieus genomen voelen in het kenbaar maken van hun behoefte rondom uithuisplaatsing?
  • Het ontbreken van de brede context van het gezin bij het maken van een analyse
    o.a. hoe maak je een goede verklarende probleem- en krachten analyse voorafgaand aan de uithuisplaatsing?
  • Het toepassen van kennis over uithuisplaatsing in de praktijk
    o.a. wat maakt dat datgene dat we weten over het voorkomen van uithuisplaatsing niet wordt toegepast in de praktijk en welke belemmerende factoren op welke niveaus spelen daarbij een rol?

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook nagedacht over vragen rondom deze vraagstukken die we zouden willen voorleggen aan jongeren.


Hoe nu verder?
Deelnemers aan de ateliers inventariseren binnen hun eigen organisaties wat er op dit moment goed gaat en wat beter kan rondom deze vraagstukken. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met jongeren om zicht te krijgen op hun perspectieven. Op 22 april leggen we de verzamelde informatie vanuit de organisaties en de jongeren naast elkaar en kijken we naar de overeenkomsten en de verschillen. We vragen ons af: Wat weten we al? Wat gebeurt er al? Wat of wie hebben we nodig om de 0-doelstellingen te realiseren? We werken toe naar een plan van aanpak voor het behalen van de 0-doelstellingen dat vervolgens ook zal worden uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd.

Regionaal leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK)
Het regionale leernetwerk Veilig Opgroeien (VONK) is actief sinds 2019 en is sinds juni 2021 geborgd in kennis- en leeratelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ én het lectoraat Integrale aanpak kindermishandeling (Hanzehogeschool, Sociale studies). Lees hier meer over VONK.

Ook deelnemen?
Wilt u ook deelnemen aan het kennis- en leeratelier ‘veilig en thuis opgroeien’ of wilt u meer weten over VONK? Neem dan contact op met de projectleiders: